GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Servisler >
  3. Uygulama Hizmetleri >
  4. Bulutta kurumsal sınıf bir Microsoft Exchange 2010 e-posta çözümü

Hizmet Olarak Mesajlaşma

Bulutta kurumsal sınıf bir Microsoft Exchange 2010 e-posta çözümü

Kuruluşlar, önemli bir kurumsal araç olan e-postalarının her zaman kullanılabilir olmasını bekler. Ancak çoğu işletme, genellikle kurumsal politikalara ve yönetmeliklere uymak amacıyla depolanması gereken yüksek hacimli e-posta mesajlarını ve eklerini yönetmekte güçlük çeker. Ayrıca, düzgün bir şekilde yönetilmeyen e-posta sistemleri, işletme üzerinde zararlı etkiler doğurabilecek kötü amaçlı tehditlere kapıları açar.

E-posta yönetimi zahmetini ortadan kaldırmak için gittikçe daha çok kuruluş e-posta işlevlerini buluta taşıyor. Gerektiğinde e-posta kaynaklarına güvenli bir şekilde erişerek kullanılabilirliği garanti ediyor ve BT departmanlarına daha önemli görevlere odaklanacak zaman sağlıyorlar.

Bulutta güvenilir bir e-posta hizmeti

Fujitsu'nun Hizmet Olarak Mesajlaşma (MaaS) olanağı, eksiksiz bir Microsoft Exchange 2010 e-posta ve takvim ortamı sunar.

Fujitsu İşyeri Paketi'nin bir parçası olarak Maas, e-posta ortamlarını yenilemek ve BT sistemlerinin toplam sahip olma maliyetini azaltmak isteyen veya istikrarsız iş gücüyle başa çıkması gereken kuruluşlar için idealdir.

Fujitsu hizmeti MaaS, yerinde dağıtıma gerçekleştirilebilir ve etkili bir alternatif sunar. Gizli bilgilerin güvenliğiyle ilgili olası sorunların üstesinden gelirken bir yandan da bulutun avantajlarından yararlanmanıza imkan tanır. MaaS aynı zamanda verilerin nerede tutulacağıyla ilgili sorunlara da yanıt verir ve bulut tabanlı e-postanızın daha geniş BT hizmetinizle sorunsuz entegrasyonunu sağlar. Bunu, özel ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için özel veya hibrit bulut (yani kamu veya özel bulut işlevselliğinin bileşimi) olarak Fujitsu MaaS hizmetini sunarak gerçekleştiriyoruz.

Fujistu'nun sunduğu Hizmet Olarak Mesajlaşma ile şunları yapabilirsiniz:
  • Maliyetleri azaltma - aboneliğe dayalı esnek fiyatlandırma yapısı sadece kullandığınız hizmet için ödeme yapmanızı sağlar 
  • Güvenilir ve güvenli veri merkezlerinin gerektiğinde %99,99'a kadar kullanılabilirliğe sahip kurumsal sınıf e-posta hizmetlerinden yararlanma. 
  • Gerektiğinde e-posta kutularını kolayca ekleyin veya kaldırın 
  • Kendi kuruluşunuz içinde herhangi bir altyapı dağıtmanıza gerek kalmadan en son e-posta platformundan faydalanma. 
  • Bulut tabanlı e-posta hizmetini mevcut uygulamalara tam olarak entegre etme ve bir ortak hizmet masasıyla kullanıcılara destek verme. 
  • SLA'ların, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyarlanmasını sağlama

Tüm iş kullanıcılarına yönelik bir çözüm

Fujitsu’nun MaaS hizmeti esnektir, dolayısıyla hizmeti, işletmenizin özel gereksinimlerini ve taleplerini karşılayacak şekilde Fujitsu'nun veri merkezlerinden birinden veya imkan dahilinde yerinde uyarlayabilirsiniz.

Hem zengin istemci hem de web erişimi kullanıcılarını; tümü aylık olarak bir kullanıcı üzerinde olmak üzere Arşivleme ve Uyumluluk, Faks, Blackberry Mobility ve Birleşik Mesajlaşma dahil isteğe bağlı bileşenleri destekler.

Hizmet, Fujitsu Üretkenlik Paketi kapsamında Microsoft SharePoint ve Microsoft Lync Online'ın bir özel bulut sürümünü de sağlayabilir.