GTM-M3M9CW6
Skip to main content

ISO protokolü için hazır – FTAM'li openFT

FTAM desteği, örneğin kamu kurumları arasında veya bankacılık sektöründe FTAM aktarım protokolüne dayanan BT uygulamalarını desteklemek ve bunlara katılmak amacıyla openFT'ye yönelik bir eklentidir.

Ağ ve aktarım protokolleri arttıkça güvenlik de artmaktadır.


Dosya Aktarımı, Erişim ve Yönetim (FTAM), ISO 8571'e göre dosya aktarımına yönelik standardize veri haberleşme protokolüdür. Başlangıçta bu standart, OSI standart serisinin bir parçasıydı. Bugün FTAM, Dosya Aktarım Hizmeti içeren iyi tasarımlı ve kapsamlı bir protokol olarak kabul edilmektedir.

openFT Secure File TransferRakip ürünlerle karşılaştırıldığında openFT, güvenlik yönlerini güvenilir bir şekilde kapsamakta ve NEA ve X25 de dahil olmak üzere daha fazla ağı desteklemektedir. Ayrıca başta OSD/BS2000 olmak üzere daha geniş bir platform yelpazesi için kullanılabilmektedir. FTAM içeren gelişmiş openFT sürümü, ISO/IEC ISP 10607-3 (CEN/CENELEC ENV 41204) ve ISO/IEC ISP 10607-6 (ENV 41205) gibi uluslararası standart profillerde tanımlandığı şekilde şu iki standardı desteklemektedir: Kolay Dosya Aktarımı ve Dosya Depolama Yönetimi (uygulama profilleri A/111 ve A/13). Ayrıca Birleşik Krallık GOSIP (Hükümet OSI Profili) V 3.1/4.0 ve sınırlı ABD GOSIP V2.0'de bulunan tüm FTAM yönergelerini desteklemektedir.

FTAM'li openFT'nin kilit özellikleri:

  • openFT mit FTAM, esneklik sunmaktadır: Kullanıcı, uygulamalarda hiçbir etki olmaksızın dilediği zaman openFT'den OSI/FTAM'a geçebilmektedir.

  • openFT mit FTAM, halihazırda openFT protokolüne dayanan openFT ürünleri kullanan müşterilerimizin FTAM prokolüne dayanan tüm sistemlere bağlanmasını sağlamaktadır.

  • openFT mit FTAM, RFC 1006'ya dayanan TCP/IP ve ISOWAN, ISO-LAN yoluyla haberleşme sağlamaktadır.  

  • openFT mit FTAM, dosya aktarımının yarıda kesilmesi durumunda kurtarmayı otomatik olarak başlatmaktadır.

  • openFT mit FTAM, gerek openFT, gerekse FTAM ortaklarıyla haberleşmelerde tam ve bireysel olarak tanımlanabilen sistem koruması sağlayan FTAC işlevleri içermektedir.