GTM-M3M9CW6
Skip to main content

WebTransactions

Mevcut Ana Bilgisayar uygulamalarının Esnek Entegrasyonu

İş süreçleri, şirketin BT biriminin sağlayacağı kapsamlı ve sorunsuz işleyen desteği gerektirmektedir. Bu desteği sağlamak amacıyla çeşitli platformlar üzerinde bulunan mevcut ve yeni uygulamalar, sürekli ve genişletilebilir bir sisteme hızlı ve güvenilir bir şekilde entegre edilmelidir. WebTransactions ile openSEAS, yeni iş süreçleri ile modern uygulama senaryolarında kullanılacak onaylı ana bilgisayar uygulamalarına izin veren bir ürün sağlamaktadır.

WebTransactions, tüm imkanları sağlamaktadır:
  • Yeni web tabanlı senaryolar için mevcut ana bilgisayar uygulamaları hazırlayın.
  • Ana bilgisayar uygulamaları ve veriler, ana bilgisayar tarafındaki hiçbir şeyi değiştirmek gerekmeksizin Standart Web tarayıcısı yoluyla kullanılabilir.
  • Uygulama arayüzleri, iyileştirilip parlaklıkları artırılabilir.
  • Diyalog adımları, müşteriye özgü ihtiyaçlara uyarlanabilir (Diyalog - Yeniden Mühendislik)
  • WebTransactions ile oluşturulan arayüzler, portallara kesintisiz bir şekilde entegre edilebilmekte ve farklı mobil istemcilerle kullanılmak üzere hazırlanabilmektedir.

Tüm oluşturma faaliyetleri, hem hızlı hem de rahat bir şekilde, kullanımı kolay ve açıklama sihirbazları ile desteklenen gelişim ortamıyla gerçekleştirilebilmektedir.

WebTransactions, BS2000/OSD ve z/OS sistemlerinde çalışan isteğe bağlı uygulamaların entegrasyonunu sağlamaktadır.