GTM-M3M9CW6
Skip to main content

ETERNUS SF - Esnek Veri Yönetimi

Eternus SFETERNUS SF depo yönetim yazılımı, tüm ETERNUS DX serisinin tek tip yönetim yazılımıdır. Depolama kaynak yönetimi, izleme, rapor tutma, katmanlı depolama, performans yönetimi, felaket dayanıklılığı ve iş sürekliliğine yönelik tüm gerekli operasyonlar entegre edilmiştir. Bu tek tip tüm depo altyapısı yönetim yazılımı, tüm ETERNUS DX disk depolama sistemini en basit sistemlerden en karmaşık sistemlere kadar tüm sistemleri ve ayrıca yapay sunucu altyapılarını kapsar.

Bir bakışta ETERNUS SF:
  • Tüm altyapı aygıtlarının tek bir birleşik görünüme dayalı olarak yönetilmesi
  • Depolama, ağ sunucuları ve fiziksel sunucular veya sanal sunucular arasındaki ilişkilerin görselleştirilmesi
  • Performans izleme yoluyla performans sorunlarının erkenden algılanması ve ortadan kaldırılması
  • İnce kaynak kullanımı ile başlangıçtaki sistem altyapısının azaltılması
  • Arıza çözümü için tam desteğe sahip arıza yönetimi
  • Otomatik depolama katmanları sayesinde donanım yatırım optimizasyonu
  • Depolama sisteminin güç tüketiminde azalma
  • Yerel ve uzaktan kopyalama için merkezi yönetim
  • Şeffaf yük devretme ile geliştirilmiş iş devamlılığı
  • Otomatik Servis Kalitesi yönetimi