GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SNMP Standard-Collection (BS2000)

Çeşitli sistemlerin (iş planlama, depolama vb.) kontrol ve yönetimi için ilgili SNMP alt aracıları ile birlikte kullanılır

Geçerli sürüm: V6.0

BS2000 alt sistemlerini yönetmek ve kaynak yönetimi yapmak için SNMP ve/veya HTTP kullanmak isteyen müşterilere Fujitsu SNMP Standard-Collection BS2000'i sunmaktadır. Ürünün kısa adı SSC-BS2'dir. İş planlama, dosya aktarımı, spool sistemleri, depolama sistemleri, izleme sistemi, veritabanı sistemleri ve küme sistemi yazılımlarının kontrol ve yönetimi, ayrıca seçili BS2000 performans ve kaynak değerlerinin çıktısı için bu ürünün yanında ilgili SNMP alt aracıları da mevcuttur.

BS2000 içindeki SNMP Standard-Collection, SNMP-Basic-Agent ile birlikte, standart yönetim protokolü SNMP'yi temel alarak BS2000 sistemlerini doğrudan heterojen ağlara yönelik bir merkezi yönetim sistemine bağlar. Bu, heterojen sistemlerden oluşan çok tedarikçili geniş ağlara sahip müşterilerin, SNMP kullanarak ağdaki BS2000 sistemlerini bir merkezi yönetim platformundan (kontrol merkezinden) izleyip kontrol edebilmelerini sağlar.

Altıncı düzeyde SNMP Standard Collection (Sürüm 6.0), AVAS, openFT (BS2000), Spool ve RSO ürünlerinin, HSMS, MAREN, ROBAR ve TLS depolama sistemlerinin, OMNIS izleme sisteminin, SESAM/SQL veritabanı sisteminin ve HIPLEX bilgisayar kümesi yazılımının yönetimi, ayrıca BS2000 sistemiyle ilgili performans ve kaynak verilerinin çıktısı için 10 adet alt aracı sunar.