GTM-M3M9CW6
Skip to main content

PCS (BS2000/OSD)

BS2000 sistem kaynaklarındaki işleri, kullanıcının gereksinimlerine göre çeşitli kategorilere ve görevlere dağıtır.

Geçerli sürüm: V3.1

PCS, bir bilgisayar sisteminin kaynakları tarafından yapılan işi kullanıcının gereksinimlerine göre (örn. yanıt süresi / işleme kapasitesi optimizasyonu) çeşitli kategoriler ve görevler arasında dağıtır. 

Bu sayede:
 • yük karmaşık ve değişken olduğunda bile yapılandırma verimli bir şekilde kullanılır, 
 • işletim davranışının ön tanımlı kriterlerden saptığı durumlar otomatik olarak tanınır, 
 • işletim davranışını optimumda tutmaya yönelik önlemler otomatik olarak başlatılır.
İşlevler:

 • Yüklerin özelliklerine göre kategorilere ayrılması (en fazla 16 kategori). 
 • Kaynakların ayrıldığı yerler: 
  - sistem yöneticisinin tanımladığı hizmet kategorileri,
  - aynı anda gerçekleşen durumlarda kategorilerin kademeli olarak yönetimi,
  - bilgi önceliğine bağlı olarak tercihli görev iyileştirmesi. 
 • Genleşme katsayıları belirterek yanıt süresi davranışını etkileme. 
 • Geçerli hizmet tahsisi ve kullanılan parametre setlerine yönelik GÖSTER komutu bilgisiyle sistem yöneticisine şeffaflık sağlanması.