GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SDF-P (BS2000)

BS2000 komut dilini bir üst düzey programlama dili olacak şekilde genişletir

Geçerli sürüm: V2.5

SDF-P, yapılandırılmış programlamanın, üst düzey programlama dilleri kullanılıyor gibi gerçekleştirilebileceği bir programlama dili oluşturmak amacıyla BS2000 komut dilini genişletir. Böylelikle, çalışma zamanı güvenliğini, daha büyük ve karmaşık prosedürlerde bakım kolaylığını geliştirir. Aynı zamanda kullanıcıya daha küçük prosedürleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturma imkanı verir. SDF- P dilinin sözdizimi SDF sözdizimine uyarlanmıştır, fakat aynı zamanda standart programlama dillerinin bilinen sözdizimine de yönelimlidir.

SDF-P, bir prosedür çağrısıyla etkinleştirilir; ardından tüm prosedürü okur. Aynısı iletişim kutusundaki bloklar için de geçerlidir (örn. /FOR, .../END-FOR). Yorumlayıcı, kontrol akışı komutlarını yürütür ve diğer komutları BS2000'e iletir. Dolayısıyla SDF-P, giriş ile BS2000 sisteminin geri kalanı arasında bir filtre rolü oynar.

SDF-P, verileri Sınıf 5 türü belleğe veya iş değişkenlerine depolayan bir değişken işleyicisi içerir. S değişkenleri, atanmış içerikler olabilir. S değişkenlerinin içeriklerini işlemek amacıyla bir deyim değerlendirici ve çeşitli yerleşik işlevler mevcuttur; bunlar aynı zamanda ortam verileri elde etmeye yarayabilir ve değişken değişimi yoluyla her türlü komutta kullanılabilir.

SDF-P prosedürleri yürütme öncesinde geçici bir formata dönüştürülebilir. Bu yolla derlenen prosedürler daha sonra, SDF-P'nin yüklü olmadığı kurulumlarda yürütülebilir. Böylece bu prosedürlerin, eski S dışı prosedürlerde olduğu gibi BS2000 kurulumları arasında serbestçe değiştirilebilmesi garanti edilir.