GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SDF-A (BS2000)

Komut sözdizimi dosyalarının tek tek işlenmesine olanak tanır

Geçerli sürüm: V4.1

SDF-A (System Dialog Facility - Administration), BS2000 sistem bileşeni SDF'ye ek olarak komut sözdizimi dosyalarının tek tek işlenmesine olanak tanıyan bir yönetim programıdır.
Bu, hem standart SDF komut dilinin kullanıcı arabiriminlerinin hem de SDF sözdizimiyle çalışan ürünlerin, veri merkezinin veya kullanıcının bireysel gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmasını sağlar.
SDF-A, SDF yöntemlerinin ve işlevlerinin, müşterinin kendi programları için kullanılabilmesini de sağlar; ayrıca bu programlara karşılık gelen sözdizimi dosyaları da oluşturulabilir.

Yararlar:

  • Dil arabirimini değiştirme (mesaj dosyalarıyla benzer şekilde).
  • Komut/deyim işlenenlerinin ön ayarlı varsayılan değerlerini değiştirme. 
  • Kullanıcıyla (grupla) ilgili yetkilendirmeleri ayarlama. 
  • Veri merkezine veya kullanıcıya özgü komutları/deyimleri tamamlama (prosedürler yoluyla uygulanır). 
  • Kendi programlarını yazan ve program deyimleri için SDF-A kullanan müşteriler, verimlilikten kazanç sağlar ve karmaşıklığı azaltır.