GTM-M3M9CW6
Skip to main content

İş Planlaması

BS2000 iş planlaması, toplu işlemlerin kapsamlı otomasyonunu sağlar. Bu, iş süreçlerinin önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılması ve sonuçlarının tam olarak ve hemen izlenmesi gerektiği anlamına gelir. Beklenmeyen sonuçlar çıkması durumunda sistem, yeniden çalıştırma işlemlerini otomatik olarak başlatır. Tüm giriş verileri, sonuçlar ve müdahaleler dikkatle kayıt altına alınır.
Rutin aktivitelerin kapsamlı otomasyonu, ürünlerin ve platformlar arası işlevlerin basit bir şekilde yönetimi, işletim maliyetlerinin en aza indirilmesine ve iş hatası oranının azaltılmasına katkıda bulunur.

AVAS (BS2000)

BS2000 iş yönetimi sistemi, iletişim kutusu girişlerinin en aza indirilmesi amacıyla iş yönetiminin otomasyonunu sağlar.

FUJITSU Software BS2000 JV

Forms the basis for event-driven job scheduling and makes it easy to define dependencies of complex production processes.

SDF-A (BS2000)

BS2000 sistem bileşeni SDF'ye ek olarak komut sözdizimi dosyalarının tek tek işlenmesine olanak tanır.

SDF-P (BS2000)

Yapılandırılmış programlamanın, üst düzey programlama dilleri kullanılıyor gibi gerçekleştirilebileceği bir programlama dili oluşturmak amacıyla BS2000 komut dilini genişletir.