GTM-M3M9CW6
Skip to main content

AVAS (BS2000)

BS2000, iletişim kutusu girişlerini en aza indirmek için iş üretiminin otomasyonunu sağlar

Geçerli sürüm: 8.5, BS2000 için AVAS-SV-BS2 V8.5, UNIX / Linux ve Windows için AVAS-SV V8.5 dahil

AVAS, BS2000'de üretim dizilerinin planlama, hazırlık, sürüm, kontrol ve izlemesinin otomasyonunu yürütür. AVAS'ın yönetim ve kontrol işlevleri BS2000 üzerinde uygulanır. AVAS, diğer BS2000 sistemlerinin yanı sıra Windows, Solaris/SPARC, Linux, ve mySAP.com sistemlerindeki ve herhangi bir üçüncü taraf sistemindeki işleri BS2000 platformundan başlatıp izleyebilir. Windows ve UNIX platformları arasındaki bağlantı AVAS-SV adlı bir sunucu tarafından gerçekleştirilir. HIPLEX MSCF çoklu bilgisayar sistemi veya BS2000'ye yönelik AVAS-SV-BS2 adlı bir sunucu aracılığıyla çeşitli BS2000 İş Sunucuları bir araya getirilebilir.

Avantajlar:
  • İnteraktif, kalite odaklı işletim yoluyla iş idaresinde ve iş yönetiminde verimlilik artışı.
  • Bilgisayar merkezi işlerinin planlama, hazırlık ve idaresi tamamen otomatiktir. 
  • Teslim tarihlerine devamlı olarak uyulur. 
  • Performans izleme ve eğilim analizi. 
  • İş idaresinde daha fazla kalite ve güvenilirlik. 
  • Daha fazla şeffaflık. 
  • Katılınan nöbetlerde azalma. 
  • Kurumsal boyutta iş planlaması