GTM-M3M9CW6
Skip to main content

TIAM (BS2000)

BS2000 içinde interaktif mod için erişim yöntemi, komut girişinin doğrudan terminalden yapılmasına imkan tanır

Güncel sürüm: V13.2

TIAM interaktif mod erişim yöntemidir ve openNet Server iletişim yöneticisini temel alır. Kullanıcı terminali ile bilgisayar arasındaki iletişim, ön yapı olmaksızın anlık diziler halinde işletim sisteminin komut dilinden alınan komutlardan oluşur. İnteraktif modda doğrudan terminale girişi yapılan bu komutlar şu gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlar:
  • dosya düzenleme
  • sıralama
  • derleme ve interaktif program testi
  • toplu işleri başlatma
  • çeşitli karakter setlerini etkinleştirme
  • terminal özelliklerini görüntüleme ve değiştirme.

İnteraktif modda kullanıcı tarafından yazılan programlar dahi yürütülebilir. Bu programlar bir komutla terminalden başlatılır. Programın terminal giriş-çıkışına yönelik arabiriminde ilgili makro talimatlar (COBOL-CALL çağrıları) ve FORTRAN, PL/I ve C arabirimler bulunur ve bunlar "mantıksal" terminalleri de kullanabilirler.

Bilgisayar ağında BS2000 içeren tüm işlemcilerde interaktif işletim tek bir terminalden yapılabilir. Terminal kullanıcısı, ağın erişim dilini kullanarak tahsisatı uygun bilgisayara gönderir. POSIX ile uyumlu interaktif erişim mümkündür.

TIAM, Sürüm 12.0 itibariyle bir BS2000 alt sistemidir ve V3.0 itibariyle BS2000 içindeki HIPLEX işlevini desteklemektedir. TIAM terminalden bağlantı istekleri alır, her bağlantı (yani her terminal) için ayrı bir görev başlatır, kullanıcı isterse bağlantıyı kaldırır ve kaynakları serbest bırakır.