GTM-M3M9CW6
Skip to main content
 1. Ana Sayfa >
 2. Fujitsu Hakkında >
 3. Basın Bültenleri >
 4. Yerel Basın Bültenleri >
 5. 2018 >
 6. İş Dünyasının Liderleri, Günümüz Teknolojinin Getirdiği Hızlı Değişime Karşı Küresel Bir Yanıt Arıyor

İş Dünyasının Liderleri, Günümüz Teknolojinin Getirdiği Hızlı Değişime Karşı Küresel Bir Yanıt Arıyor

 • Araştırmaya göre, küresel işletmelerin yüzde 84'ü, hükümetler arası kurumlar ve hükümetlerin önderliğinde, değişim hazırlığı için eşgüdümlü bir küresel çözümden yana duruyor.
 • 2030'da iş dünyasını etkilemesi beklenen ana akımların; dünyadaki çevrimiçinin (dünyanın% 70'ine internet erişimi olacak), otomasyonun (robotik ve yapay zeka dahil) ve yaşlanan nüfus olacağı düşünülüyor.
 • Zaman Çizelgesi 2030 raporu, kitlesel işsizlik ve eşitsizlik tehdidinin 2030 yılına kadar değişime eşgüdümlü tepki olmadan ortaya çıkacağını söylüyor.
January 30, 2018
Dünyanın dört bir köşesinden iş dünyasının lideri konumunda olan 1.400 kişiyle yürütülen araştırmanın sonucuna göre; bu kişiler teknolojideki muazzam ilerlemeler sonucunda oluşan değişim için koordine edilmiş küresel bir yanıt arıyorlar. Liderlerin yüzde 84'ü bu yaklaşımın lehinde gözüküyor. Bu kitlenin yarısı, bu yanıtın devletlerarası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Bu rakamı %46’ya yakın bir yüzdeyle bağımsız hükümetler izliyor. Bunu işletmeler % 37 ile, sanayi kuruluşları ise %35 ile takip ediyor. Endişe verici bir şekilde, küresel ticaret liderlerinin % 76'sı, kendilerinin ya da diğer uluslararası karar vericilerin teknoloji odaklı değişimin etkisini, etkin bir şekilde planlamak için şu anda yeterli olmadığını düşünüyor.

2030'da bizleri nasıl bir dünya bekliyor?

Fujitsu'nun Trajectory firması ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Zaman Çizelgesi 2030 raporu, iş liderlerinin gelecekle ilgili endişelerine yer veriyor. "Zaman Çizelgesi 2030"; yapay zeka (AI), robotik gelişmeler, yaşlanan nüfus, dijital vatandaşlık ilkeleri ve internetin daha da yaygınlaşması gibi ana değişim faktörlerinin sonucunda 2030'da dünyamızın neye benzeyebileceği konusunda bize ışık tutuyor. Rapor iş dünyası ve hükümet liderleri, toplumlar ve bireyler tarafından şu andaki oylamalar neticesinde, olumlu (Yükselme Yolu) ve olumsuz (Yoldan Çıkma) iki senaryo üzerinden geliştirilen varsayımları özetliyor.
Araştırmada 2030 yılı eğilimlerini netlikle ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir ufuk tarama süreci yürütüldü. Ele alınan geniş trend yelpazesinin başında teknoloji talebi, sosyal değişim, iş dünyası ve küreselleşmenin yanı sıra diğer anahtar faktörler de incelendi. Bu eğilimleri analiz ederken iş dünyası liderlerinin %86 ile otomasyona en yüksek marjı verdikleri görülüyor, bu oranı % 73 ile "Daimi Öğrenim ve Dijital Vatandaşlık"ın takip ettiği görülüyor. Genel olarak bakıldığında, katılımcıların %59'u teknolojik gelişmenin etkisinin 2030 yılına kadar olumlu olacağına inanıyor. Diğer taraftan, katılımcıların çoğu küresel kapsamda yürütülecek koordineli bir programın gerekli olduğunu kabul ediyorlar.
Fujitsu Amerika, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Başkanı Duncan Tait araştırmayla ilgili açıklamasında "Yüksek hızlı teknolojik değişim büyük bir şok dalgasına neden oluyor ve iş dünyasındaki yıkıcı etkilerini şimdiden belli ediyor. Teknoloji yaşamımızı kökten değiştirmeye başladıkça, bu öykünün bir diğer yanının insan olduğunu unutmamalıyız. Şimdiden geleneksel yetkinliklerimizin çağ dışı kabul edildiği ve kadim kurumlarımıza olan inancın hızla zayıfladığını görüyoruz. Teknolojinin sunduğu zorlukları ve bunun yanında yer alan fırsatları kabul etmeli ve bunlarla yaşamaya alışmalıyız. Aksi takdirde, teknolojinin insanları geride bıraktığına tanık olabiliriz” dedi.

Değişime uyum göstermeliyiz

İş dünyası liderleri, teknolojiye dayalı değişim için hazırlanmanın başlangıç noktasının değişen yetenek seti üzerine odaklanmak olduğuna inanıyor. Liderlerin yarıya yakını (% 46) mevcut iş gücününün yeteneklerini değişen koşullara uygun olarak artırmanın gerekliliğine inanıyor. Eğitim müfredatında bir değişiklik arayanların oranıysa yüzde 41 ile takip ediyor. Yüzde 37'lik kesim, teknoloji alt yapısına (yüksek hızlı internet gibi) yatırım yapmanın önemli olduğunu düşünürken yüzde 36'sı, iş dünyası ve teknoloji uzmanlarının daha güçlü ortaklıklar kurması gerektiğini düşünüyor.
Liderleri, önümüzdeki 15 yıl içinde, özellikle kendi organizasyonları için öngördükleri en etkileyici eğilimleri; online (% 37), otomasyon (% 30) ve yaşlanan nüfus (% 24) olarak belirliyorlar. Bununla birlikte, liderlerin yarısından fazlası, işletmelerini öngörülen değişim seviyesine hazırlamak için yeterince önlem almadıklarını itiraf ediyor. Yüzde 50’nin biraz altında kalan kurumlar inovasyona yatırım yapıyor. Yüzde 44'ü mevcut çalışanları geliştirmeye odaklanmış durumda. Halihazırdaki işletmelerin sadece yüzde 28'i iş stratejilerini oluştururken değişen teknolojinin etkisini göz önüne alarak değişiklik yapıyor.
Fujitsu Amerika, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Başkanı Duncan Tait konuyla ilgili açıklamasında "Biz bir kavşak noktasındayız; şimdi teknolojiyi kullanarak harekete geçme ve refaha ulaşmak ya da sonuçlarıyla yüzleşmek ayrımındayız. Otomasyonun dönüştürücü gücü büyük olsa da, çok hızlı hareket edersek ve iş gücünü büyük oranda değiştirirsek, yüksek işsizlik seviyeleri ile karşılaşabiliriz. Buna karşılık, işletmeler istikrarlı bir yaklaşım sergileyip yaratıcı ve yumuşak becerilere yatırım yapmak için hükümetlerle birlikte çalışırsa, işçileri daha değerli ve ilgi çekici işler yapmaya yönlendirecek bir programı hayata geçirebiliriz. Aynı zamanda, eğitime yönelik yepyeni bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu sayede sadece genç insanların teknik ve yumuşak becerilerini dengelemelerini sağlamakla kalmaz, her yaştan iş gücünün yeni teknolojileri benimsemelerini sağlayabiliriz. Yaşlanmaya başlayan bir nüfus, sürdürülebilirlik veya şehirleşme gibi karşılaştığımız her büyük mücadelede teknolojinin rolü için koordine edilmiş, akıllı bir yaklaşım kurgulamalıyız. Değişime uyum ve gelişim sağlanabilmesi için ülkelerin, iş dünyasının, eğitim kurumlarının ve toplumun; doğru tanımlanmış bir liderliğe, becerilere ve iş gücüne erişmek üzere, zamanında ve doğru koordine edilmiş eylemlere ihtiyacımız var. Teknolojinin gelişmesi ve bir sonraki dijital paradigmaya girdiğimizden emin olmalıyız. Bu durum herkesin yararına olacaktır" dedi.

Editöre Notlar

Zaman Çizelgesi 2030 Hakkında

Zaman çizelgesi 2030, dört aşamalı bir süreç kullanarak geliştirildi:

 1. Ufuk Taraması – Geniş yelpazede yer alan trendleri oluşturan faktörleri anlamak üzere, teknoloji talebi, sosyal değişim, iş dünyası ve küreselleşmenin yanı sıra diğer anahtar faktörlerin analizi.
 2. Uzman Görüşleri– eğilimleri ve değişimi oluşturan etkenleri anlamak üzere önde gelen uzmanlarla görüşmeler
 3. Trendlerin Haritalanması – olasılık eğilimlerinin ölçümlenmesi ve fikir liderlerinin üzerindeki etkisi.
 4. Senaryoların Oluşturulması – tanımlanan 'anahtar eğilimlere' dayalı senaryoların geliştirilmesi ve uzmanların içgörülerinin tespiti 

2030 yılına kadar dünyayı dönüştüreceği düşünülen "anahtar" eğilimler:

 1. Otomasyon –teknolojik gelişmeler iş ve ekonomileri yeniden şekillendirmek için birleşiyor
 2. Online Dünya – Dünyanın %70'inden fazlasının internet erişimini olması
 3. Yaşlanma – küresel nüfusun 8.5 milyardan fazla olduğu ve bu nüfus içinde yer alan 8 kişiden 1'inin 65 yaş üstü olması
 4. Kentleşme – dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin kasaba ve şehirlerde yaşaması
 5. Küreselleşme – Gelişmekte olan piyasalar tarafından yönlendirilen küresel ekonomi sistemlerinin hakimiyeti
 6. Sürekli öğrenim – değişim hızı ve daha uzun yıllar çalışma sebebiyle sürekli eğitim
 7. Dijital vatandaşlık– Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için sayısallaştırılmış kamu hizmetleri
 8. Esneklik – Tüketici teknolojisinin benzeri görülmemiş esnekliğinin günlük yaşamlarımıza katkısı
 9. İnternetin düzenlenmesi – hükümetlerin daha fazla kontrol uygulamaları ve çok katmanlı erişim normu
 10. Herkese yiyecek – sürdürülebilirlik konusunda çok az ilerleme, gıda sistemlerinin büyük baskı altında olması

Senaryo Özetleri:

Refaha giden yol– dünya dijital paradigmayı karşılıyor

 • Teknolojik gelişimler toplumu yeniden şekillendirir, küresel büyümeyi hızlandırır ve fırsatlar yaratır
 • Ulusal ve uluslararası hükümetler ve iş dünyası liderleri, bu yeni dijital paradigmanın zorluklarına hazır olurlar ve bu yeni gelişmelerin ticarete, topluma ve ekonomiye fayda sağlaması için çalışmışlardır
 • İnternet erişimi, çevrimiçi nüfusun% 90'ına ulaşacak şekilde hızlanarak artmaktadır
 • İşletmeler otomasyonu benimser, aynı zamanda iş gücünün artırılmasına yatırım yapar
 • Dijital teknolojinin gelişmişlik düzeyi mesafelerin ortadan kalkmasına ve iş-yaşam dengesinin yeniden şekillendirilmesine yol açar

Gerilemeye doğru giden yol – Dünya dijital gelişime uyum gösteremez

 • Teknolojik ilerlemeler toplumu yeniden şekillendirir, bu durum büyük aksaklıklara neden olur
 • Robotik ve öğrenen makinelerdeki ilerlemelerin gelecekteki etkileri; uzun vadeli düşünce eksikliği, otomasyonun yol açtığı yaygın iş kayıpları ve önemli ekonomik etkilere yol açması
 • 2030'a kadar olan dönem yavaş ilerleme, kaçırılmış fırsatlar ve durgun büyüme
 • Gelişmiş pazarların çöküşün eşiğinde olması, hükümetler düşen vergi gelirleri, daralan işgücü ve yaşlanan nüfusla baş edememektedir

Online Kaynaklar

Fujitsu Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında lider Japon şirketi Fujitsu; zengin bir yelpaze içinde teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 140 bin Fujitsu çalışanı 100'ün üzerinde ülkede müşterilerini desteklemektedir. Fujitsu, müşterileriyle birlikte toplumun geleceğini şekillendirmek için kendi bilgi birikimini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünü kullanmaktadır. Fujitsu Limited (TSE:6702), 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılında 4.1 trilyon Yen (39 Milyar ABD Doları) konsolide ciro elde ettiğini açıklamıştır. Daha fazla bilgi için www.fujitsu.com/tr/ adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Fujitsu EMEIA Hakkında

Fujitsu, insan, bilgi ve altyapının entegre edilmesi ile oluşan İnsan Merkezli Akıllı Toplumu destekliyor. Fujitsu; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölesinde toplam 28 binin üzerinde çalışanıyla hizmet vermektedir. Tüm bu işgücü ile dijital teknoloji ile harmanlanarak, ekosistem ortakları ve müşterilerine yeni değer yaratan Dijital Birlikte Üretim’e adanmıştır. Müşterilerine Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti, Bulut ve Güvenlik üzerinde yoğunlaşan teknoloji hizmetleri ile dijital olarak dönüşüm olanakları sağlıyor. Daha fazla bilgi için http://www.fujitsu.com/fts/about/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim için

Cora Communications – Elvan Başaran Taş

Telefon: Telefon: 0537 231 15 15
Mobile: Mobile: 0212 210 19 35
E-posta: E-posta: elvan.basaran@corailetisim.com

Date: 30 January, 2018