GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Fujitsu Hakkında >
  3. Basın Bültenleri >
  4. Yerel Basın Bültenleri >
  5. 2017 >
  6. Avrupa’daki İşletmelerin Teknolojilerinin Yaşlanması Dijital Dönüşümün Önündeki En Büyük Engel

Avrupa’daki İşletmelerin Teknolojilerinin Yaşlanması Dijital Dönüşümün Önündeki En Büyük Engel

  • Ankete katılan işletmelerin yüzde 57'si teknolojik açıdan dijitalleşme taleplerine ayak uydurmak için mücadele ediyor
  • Önümüzdeki üç yıl, bulut uygulamalarının iki katına çıkması, robotlu süreç otomasyonu ve birden fazla Oracle ve SAP uygulamalarının 2017'de aktif olarak konuşlandırılması görülecek
  • Tam entegre üretkenlik ve işbirliği araçları henüz pek az işletme tarafından kullanılıyor
March 06, 2017
Önde gelen bağımsız araştırma şirketi Pierre Audoin Consultants (PAC) tarafından yürütülen ve Fujitsu tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; yaşlanan teknolojiler, Avrupa’daki işletmeleri dijital dönüşümün gerçek faydalarından uzakta bırakıyor. Ankete katılan 500'den fazla büyük kurumsal BT ve iş dünyası karar vericisinin yarısından fazlası (yüzde 57), teknoloji altyapılarının dijitalleşmenin getirdiği benzersiz talep seviyelerine ayak uydurmak için çaba gösterdiğini itiraf etti.
Fujitsu tarafından, çeşitli Avrupa ülkelerindeki ticari uygulamalardaki eğilimleri belirlemek üzere yaptırılan araştırma, işletmelerin dijital dönüşümlerinde karşılaştıkları temel teknolojik zorluklara odaklandı: Eski teknoloji altyapısı ve verimliliği optimize etmek için SAP ve Oracle yazılımına yatırım yapma yönünde gelecek eğilimleri ve stratejileri.
Dijital dönüşümün işletmeler için birçok fırsat sunmasına karşın, hazırlıksızlık seviyesinin yüksekliği, dijital dönüşümün iş gündeminde henüz en üst düzeyde önceliğe sahip olmadığı gerçeğinin altını çiziyor. Fujitsu ve PAC araştırması, işletmelerin sadece yüzde 10'unun kendilerini dijital dönüşüm konusunda lider olarak gördüğünü ve sadece yüzde 17'sinin dijitalleşmenin kendi işletmelerinde ölüm kalım meselesi olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Yüzde 42'lik bir kesim ise, dijital dönüşümüm bir etki yaratacağına inanıyor olmalarına karşın, ekonomik kaygılar gibi diğer zorlukların önceliği aldığını düşünüyor.
Fujitsu EMEIA Dijital ve Uygulama Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ravi Krishnamoorthi şunları söyledi: “Şu anda dijital dönüşümün faydalarını gören işletmenin sayısının az olmasına karşın, önümüzdeki 12-36 aylık süreçte bunları öğrenmeye eğilimli olduklarını görmek gerçekten şaşırtıcı. Çok önemli bir ilerleme göreceğimize inanıyorum. İşletmelerin artan bir şekilde iş yüklerini ve uygulamalarını buluta taşımalarını ve yalnızca işletme çevikliğini değil, aynı zamanda BT bütçelerinin etkinliğini iyileştirmek için önemli adımlar atmalarını bekliyoruz”.

Uygulamaların Dönüşümü

Teknoloji ve kültürel konular, dijital dönüşümün önündeki en önemli engeller olarak kendini gösteriyor. Bunlar arasında öncelikle işletmelerin teknolojilerinin ve altyapılarının yaşlanması, dijital teknolojilerin geleneksel sistemlere entegrasyonun zorluğu ve kültürel değişimin şirketlerin kendi BT organizasyonlarında ortaya çıkardığı zorluklar ön plana çıkıyor. Ankete katılanlara göre, özellikle eski uygulamaların iş çevikliği üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yeni uygulamalara ihtiyaç duyması ve bu yeni uygulamaların şirket bütçesine getireceği yük, dijital dönüşümün en büyük olumsuzluğu olarak kendini gösteriyor.
Tüm sonuçların ötesinde, araştırma önümüzdeki üç yıl içinde önemli bir değişimin gerçekleştiğini doğruluyor. Şu anda, anketi yanıtlayanların yalnızca yüzde 20'si uygulamalarının yarısından çoğunu buluta taşıdığını söylüyor. Bununla birlikte, bu sayının önümüzdeki 36 ay içinde iki katından fazlasına yükselmesi bekleniyor. Robotik süreç otomasyonunun kullanılmaya başlanmasının 2017’de artması ile birlikte, dış ve iç süreçlerin güvenilirliğinin, hızının ve odağının artması da bekleniyor.

Online kaynaklar

Fujitsu Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında lider Japon şirketi Fujitsu; zengin bir yelpaze içinde teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 140 bin Fujitsu çalışanı 100'ün üzerinde ülkede müşterilerini desteklemektedir. Fujitsu, müşterileriyle birlikte toplumun geleceğini şekillendirmek için kendi bilgi birikimini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünü kullanmaktadır. Fujitsu Limited (TSE:6702), 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılında 4.1 trilyon Yen (39 Milyar ABD Doları) konsolide ciro elde ettiğini açıklamıştır. Daha fazla bilgi için www.fujitsu.com/tr/ adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Fujitsu EMEIA Hakkında

Fujitsu, insan, bilgi ve altyapının entegre edilmesi ile oluşan İnsan Merkezli Akıllı Toplumu destekliyor. Fujitsu; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölesinde toplam 28 binin üzerinde çalışanıyla hizmet vermektedir. Tüm bu işgücü ile dijital teknoloji ile harmanlanarak, ekosistem ortakları ve müşterilerine yeni değer yaratan Dijital Birlikte Üretim’e adanmıştır. Müşterilerine Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti, Bulut ve Güvenlik üzerinde yoğunlaşan teknoloji hizmetleri ile dijital olarak dönüşüm olanakları sağlıyor. Daha fazla bilgi için http://www.fujitsu.com/fts/about/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim için

Cora Communications – Elvan Başaran Taş

Telefon: Telefon: 0537 231 15 15
Mobile: Mobile: 0212 210 19 35
E-posta: E-posta: elvan.basaran@corailetisim.com

Date: 06 March, 2017