GTM-M3M9CW6
Skip to main content
 1. Ana Sayfa >
 2. Fujitsu Hakkında >
 3. Basın Bültenleri >
 4. Yerel Basın Bültenleri >
 5. 2016 >
 6. Dijital Rulet: Fujitsu’nun Yeni Araştırmasına Göre, Her Üç Dijital Dönüşüm Projesinin İkisi Risk Taşıyor

Dijital Rulet: Fujitsu’nun Yeni Araştırmasına Göre, Her Üç Dijital Dönüşüm Projesinin İkisi Risk Taşıyor

 • Şirketler, dijital başarının önünde ki en büyük engelin, karmaşa, çatışan öncelikler ve güven eksikliği gibi sebepler olduğunun altını çiziyorlar
 • Avrupa’da 600’ün üzerinde dijital karar vericinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, dijital dönüşüm hayati öncelikler arasında kabul ediliyor
January 28, 2016

Fujitsu tarafından Birleşik Krallık, İspanya, İsveç ve Almanya’da gerçekleştirilen araştırma1, Avrupa’daki iş liderlerinin dijital dönüşümü gelecekteki başarıları için kritik önemde görmelerine karşın, pek çok şirketin bu hedefe ulaşmak için gereken stratejiye sahip olmadıklarını ve tüm dijitalleşme sürecini karmaşık bir bilmece olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

2016 yılı sektörün önde gelen isimleri tarafından “dijital dönüşüm yılı” olarak nitelendiriliyor. Gartner’in analisti Michael Burkett de bu yaklaşımı onaylıyor: “Dijital iş yapış biçimi BT alanındaki liderlere bir gelecek vizyonu kazandırıyor ve günümüzde gerçek bir rekabet avantajı sağlıyor.”2 Fujitsu’nun araştırmasına göre, şirketlerin dörtte üçü, dijital dönüşümün bir iş önceliği olduğunu belirtirken; verilecek dijital kararlarda güven eksikliğinin olduğunun da altını çiziyor.

600’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yapılan araştırma, dijital dönüşüm alanında sektörün son derece iyimser olduğunu da ortaya koyuyor. Yöneticiler, kendi kuruluşlarının dönüşüm projelerindeki ilerleme becerisinden emin olduklarını belirtirken, ciddi bir çoğunluk da daha hızlı hareket etmenin gerekliliğini belirtiyor. Araştırmaya katılanlar aynı zamanda dijital dönüşümde gerekli adımların atılamaması durumunda verimlilik kaybı, pazar beklentilerine yanıt verememe ve müşteriyi, müşteri sadakatini kaybetme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağı konusunda da hemfikir.

Fujitsu EMEIA Başkanı Duncan Tait, dijital dönüşüm alanındaki iyimserliğin gösterişten çok daha fazlası olduğunun altını çizerken şunları söyledi: “Araştırmaya katılanların sadece dörtte biri verdikleri dijital kararlardan emin olduklarını belirtirken, üçte ikisi de dijital dönüşüm projelerinin adeta bir bilmece olduğunu söyledi”.

Dijital dönüşümün özellikle kuruluşların müşterileri için değer yaratan üst düzey bir çalışma olmasının yanında, Fujitsu’nun araştırması dijital projelerin stratejik öncelikleri açısından da önemli farklılıkları ortaya koyuyor. Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle sıralanabilir:


 • Araştırmaya katılanların sadece üçte biri dijital önceliklerin şirketlerine göre belirlendiğini belirtiyor
 • Her iki yöneticiden biri dijitalleşmenin BT departmanına bırakılacak bir iş olduğunu düşünüyor
 • Her üç yöneticiden biri dijital projelere yüksek meblağlar harcamaya hazır
 • Araştırmaya katılanların sadece dörtte biri verdikleri tavsiyelerde “son derece emin”

Duncan Tait, araştırma hakkında şunları söylüyor: “Dijital dönüşüm toplumsal ve ekonomik istikrar için gittikçe vazgeçilmez hale geliyor. Gelişmek için artık işletmelerin teknolojiyi ve yeni fikirleri bir araya getirmesi gerekiyor. Ancak başarıda, yetki sahibinin kim olacağının kesin bir şekilde belirlenmemesi ve önceliklerin çakışması bu konuda büyük engel olarak kendini gösteriyor. Fujitsu, müşterilerine dijital dönüşüm yolculuğunda destek olmaya çalışırken, dijital dünyaya geçişlerindeki iş süreçlerinde kesintiye uğramamaları için dengeyi sağlamalarına çaba gösteriyor.”

Editörlere notlar:

“Walking the digital tightrope” (Dijital ipte yürümek) başlıklı rapora buradan ulaşabilirsiniz

1 Fujitsu tarafından EMEIA bölgesindeki dijital olgunluğu ölçmek amacıyla yürütülen araştırma, Ekim 2015’te bağımsız araştırma kuruluşu Censuswide tarafından gerçekleştirildi. Araştırma; Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve İsveç’i kapsıyor ve iki bölümden oluşuyor:

 • Perakende, finans, üretim ve kamu sektörlerinden BT alanında karar verci konumda olan 643 yönetici ile gerçekleştirilen kantitatif araştırmada, kaç şirketin yeni BT startejisine geçmeyi düşündüğü ve bu değişimi etkileyen faktörler ve başarının önündeki engeller araştırıldı
 • Aynı ülke ve sektörlerden 16 CEO ile kalitatif görüşmeler yapıldı

2 “Embed Digital Business Into the Fabric of Your Organization”, Michael Burkett, Gartner, 5 Kasım 2015. http://www.gartner.com/document/3163226

Online kaynaklar

İletişim için

Cora Communications - Nergis Bozyiğit
0546 624 39 42
0212 705 95 84
nergis.bozyigit@coracommunications.com

Fujitsu Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında lider Japon şirketi Fujitsu; zengin bir yelpaze içinde teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 140 bin Fujitsu çalışanı 100'ün üzerinde ülkede müşterilerini desteklemektedir. Fujitsu, müşterileriyle birlikte toplumun geleceğini şekillendirmek için kendi bilgi birikimini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünü kullanmaktadır. Fujitsu Limited (TSE:6702), 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılında 4.1 trilyon Yen (39 Milyar ABD Doları) konsolide ciro elde ettiğini açıklamıştır. Daha fazla bilgi için www.fujitsu.com/tr/ adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Basın ile ilgili konularda kontak kişi:

Meltem Yeğen
Fujitsu Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü
e-mail:meltem.yegen@ts.fujitsu.com
Tel: +90 216 586 41 30
Adres: Fujitsu Technology Solutions
Yakacık Caddesi No.111 Bina No: 2-3
34870 Kartal - İstanbul / Turkey

Date: 28 January, 2016