GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Nakliye

Kapıdan kapıya teslimle çevre etkisini azaltma

Fujitsu, gelen ve giden lojistik verimliliklerini sürekli olarak geliştirmeye ve optimize etmeye çalışır; bunlar sadece iş başarısında değil aynı zamanda çevre etkisi açısından da hayati rol oynar. Fujitsu, çoğunluğu Asya'dan olmak üzere 300 kilit tedarikçiden her yıl 25.000 sevkiyat almaktadır. Fujitsu kendisi 4,2 milyon adet üretir, 150 ülkeye teslim etmek üzere 360.000 sevkiyat gerçekleştirir ve bu hacmin çoğu Avrupa içindedir. Burada çevre hedefleri, paketlemenin hacmini ve ağırlığını azaltmak, hava navlununu azaltmak ve mümkün olduğunda doğrudan teslimatları artırarak rotayı optimize etmektir.

Üretilen ve teslim edilen birim başına düşen sera gazı emisyonlarını azaltmak da hem yurt içinde hem de uluslararası alanda kilit bir hedeftir. Bu hedefe, tren ve kamyon teslimatlarının optimize bir şekilde paylaşımı, kamyonla yapılan toplam teslimatları azaltma ve bir depoya ek olarak nakil gerçekleştirmeden doğrudan fabrikadan müşteriye yapılan teslimatları artırarak ulaşılır. Tedarikçiden müşteriye yapılan doğrudan teslimatları artırarak ve gemiyle nakledilen eşyaların payını havayla taşınanlara kıyasla artırarak uluslararası teslimatlar da optimize edilir. Son olarak herhangi bir ürün çözümünün nihai montajı müşteriye mümkün olduğunca yakın bir yerde gerçekleşmelidir. Avrupa'nın merkezindeki Augsburg fabrikasının en önemli avantajlarından biri de budur.