GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Energetická úspornost

Energetická úspornost

Několik slov o energetické úspornosti

V minulých letech technologický pokrok významně snížil spotřebu energie a emise oxidu uhličitého mnoha elektronických produktů, což je dobře načasováno vzhledem k rostoucím obavám o životní prostředí a hrozící nevratné změně klimatu.

Proč by se firmy měly zajímat o energetickou úspornost?

Vlády po celém světě vytvářejí plány, aby splnily přísné globální cíle týkající se snížení spotřeby energie. Je tedy jen otázkou času, než firmy začnou podléhat regulacím.

Provozní náklady lze dále snižovat výběrem produktů s nízkou spotřebou – a mnoho z těchto produktů je menších, tišších a úspornějších než kdykoli dříve. Kromě toho lze snížit emise oxidu uhličitého a plnit tak cíle korporátní sociální zodpovědnosti a současně tak zaměstnancům zajišťovat čistší svědomí ze sociálního hlediska.

Výrobci jsou proto povzbuzováni, aby navrhovali produkty, které budou brát ohled na životní prostředí v rámci celého svého životního cyklu.

Společnost Fujitsu – lídr v oblasti energeticky úsporných produktů

Společnost Fujitsu již má za sebou vytvoření a realizaci vlastní strategie zohledňující životní prostředí a je nyní schopna zajišťovat řadu konzultačních služeb pro své zákazníky – jak při vytváření zásad, tak při pořizování techniky ohleduplné vůči životnímu prostředí. Můžeme například svým zákazníkům poradit, jak mohou dosáhnout cílů týkajících se zdravého životního prostředí výběrem produktů obsahujících efektivnější chladicí komponenty a další funkce pro úsporu energie.