GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Aplikační služby >
  4. Outsourcing aplikací

Outsourcing aplikací

Organizace čelí zvyšování nákladů v oblasti správy a vývoje aplikací. Kvůli rostoucí složitosti portfolia aplikací, nákladům a problémům spojeným s náborem kvalifikovaných zaměstnanců a potřebě přizpůsobit provoz IT obchodní činností společnosti se společnosti často uchylují k outsourcingu aplikací.

Našim klientům nabízíme, že převezmeme odpovědnost za správu jejich portfolia aplikací (nebo jeho části). V rámci inovativního přístupu se zaměřujeme na odstranění nepotřebných výdajů a zvyšování hodnoty aplikací pro podnik.

Obvykle usilujeme například o snížení nákladů klienta na podporu a údržbu aplikací až o 50 % během tří let. Podobných cílů se nám daří dosahovat díky výjimečným zkušenostem v oboru služeb pro infrastrukturu IT a uplatnění jedinečného přístupu k řízení, partnerství a standardizaci

Kromě zásadních aspektů snižování nákladů se soustředíme na požadavky strategické pro podnikání našich klientů. Pečlivě posuzujeme hodnotu jednotlivých aplikací a vytváříme plán pro budoucí transformaci. Vzhledem k tomu, že portfolia aplikací spravujeme aktivně a používáme prověřené standardy a metody dlouhodobého zlepšování, dokážeme aplikace přizpůsobit měnícím se potřebám klienta.

Daří se nám to díky:

Flexibilitě při zajišťování služeb: Zatímco mnoho poskytovatelů služeb outsourcingu aplikací nabízí globální offshoring, společnost Fujitsu uplatňuje model využívající vyváženou kombinaci onshoringu, offshoringu a nearshoringu. Klientům se tak dostane služeb odborníků na příslušné aplikace rychle, na správném místě a za dobrou cenu

Efektivitě služeb a procesů: Společnost Fujitsu dosáhla prokazatelných úspěchů v oblasti snižování provozních nákladů a zlepšování prostředí pro koncového uživatele. V rámci standardizovaného přístupu kombinujeme nejlepší postupy v odvětví a opakovaně použitelné šablony, což zajišťuje bezproblémový přesun služeb k Fujitsu. Naše metodologie vývoje Apt přizpůsobená standardům v oboru nám umožňuje zlepšovat kvalitu, snižovat rizika a zrychlit uvádění produktů na trh pomocí nových funkcí pro obchodní činnost. Kromě toho uplatňujeme principy tzv. „štíhlé výroby“, abychom napomohli neustálému zlepšování poskytovaných služeb.

Partnerský přístup: Úzce a systematicky spolupracujeme s klienty, abychom maximalizovali hodnotu aplikací pro jejich obchodní činnost. Díky tomu jsme si s klienty vybudovali dlouhodobé vztahy založené na důvěře. Společnost Fujitsu navíc navázala globální partnerství s nejlepšími společnostmi v oboru, jako jsou například SAP, Oracle nebo Microsoft, což nám poskytuje znalosti potřebné k tomu, abychom mohli za naše klienty informovaně rozhodovat.