GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Virtualizační software Citrix

Zabezpečení nepřetržitého provozu, nejvyšší produktivita koncových uživatelů, nejvyšší flexibilita pro rychlou reakci na měnící se podnikové požadavky, splnění požadavků shody s legislativou a nižší cena charakterizují silný tlak, kterému jsou IT organizace vystaveny. Zvládnutí těchto úkolů vyžaduje použití technologií, jako je virtualizace a automatizace v rámci celé infrastruktury IT.

Společnost Citrix je jedním z klíčových dodavatelů, jejichž technologie jsou využívány v řešeních dynamických infrastruktur společnosti Fujitsu.

Citrix XenDesktop™ s jeho technologií Flexcast™ je řešením virtualizace desktopů, které zajišťuje desktopy jako službu na vyžádání, a to libovolnému uživateli a kdekoli. Díky technologii HDX™ zajišťuje řešení Citrix XenDesktop™ uživatelské rozhraní s vysokým rozlišením prostřednictvím libovolného připojení, včetně sítí WAN s vysokou latencí. Otevřená architektura XenDesktop™ umožňuje zákazníkům snadno zavést virtualizaci desktopů s využitím libovolného hypervisoru, úložiště dat a infrastruktury správy. Narozdíl od jiných alternativ virtualizace desktopů zjednodušuje správu desktopů využitím jedné bitové kopie pro zajištění přizpůsobených desktopů pro virtuální i fyzická zařízení – v datovém centru i v koncovém místě – a umožňuje virtualizačním technologiím spravovat úrovně služeb prostřednictvím integrovaného monitoringu výkonu. Centralizací správy životního cyklu desktopů v datovém centru jsou významně snížena rizika spojená s TCO a zabezpečením.

Citrix XenServer™ je jedinou virtualizační platformou podnikové třídy, která je prověřena pro běh v rámci cloudu a zajišťuje důležité funkce migrace za provozu a centralizovanou víceuzlovou správu – zdarma. XenServer™ je otevřené a výkonné řešení virtualizace serveru, které radikálně snižuje náklady na datové centrum. Produkt Citrix Essentials™ pro XenServer zajišťuje sadu funkcí pro správu a automatizaci, které rozšiřují schopnosti technologie XenServer™ a pomáhají zákazníkům transformovat datová centra do proaktivních automatizovaných center zajišťujících IT. Citrix XenServer™ a Citrix Essentials umožňují organizacím všech velikostí a s libovolným rozpočtem okamžitě využívat sílu virtualizace serveru.

Společnost Fujitsu dodává pro řešení XenDesktop™ a XenServer™ agenty pro svou sadu PRIMERGY ServerView Suite a umožňuje tak bezproblémovou integraci serverů PRIMERGY využívajících virtualizační technologií Citrix ve stávajících prostředích správy datových center.