GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

SCA (BS2000)

Umožňuje zvýšení celkové propustnosti instalace za účelem zvýšení flexibility počítačových center organizace.

Aktuální verze: V18.0 a V19.0

Technologie SCA nabízí efektivní prostředky přístupu v rámci systému pro správu katalogu, a umožňuje tak značně snížit objem interních operací přístupu do katalogu.

Pokud pod jedním uživatelským ID existovalo množství položek, sekvenční přístupová metoda dříve používaná pro přístup ke katalogu systému BS2000 mohla vést k dlouhým přístupovým časům s vysokou režií operací I/O, což mělo za následek intenzivní práci s katalogem. Technologie SCA tato omezení eliminuje a umožňuje přímý a rychlý interní přístup. Výhody, které tato metoda přináší, závisí na organizaci katalogu (počtu položek pod jedním uživatelským ID) a míře zpracování operací náročných na práci s katalogem v systému.

Technologii SCA je v případě potřeby možné kdykoliv zahrnout do existujícího katalogového systému, a nahradit tak předchozí sekvenční přístupovou metodou přímým přístupem. Přímý přístup ke katalogu s nezměněnou strukturou umožňuje index uložený v paměti, který je vytvořen při načtení systému a dynamicky aktualizován. Tato nová funkce činí u katalogů s velkým počtem položek pod jedním uživatelským ID přístup nezávislým na organizaci katalogu. Všude, kde je potřebné intenzivní zpracování katalogu, nabízí technologie SCA množství výhod chování systému a organizace počítačového centra.