GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2015 >
  7. České technologické hledají partnery v zahraničí jen složitě

České technologické hledají partnery v zahraničí jen složitě

August 01, 2015


Se zahraničním partnerem to jde lépe. Nejen na domácím trhu, ale i na tom mezinárodním. Právě tam českým podnikům velmi často chybějí zkušenosti a hlavně lokální firma, která by jim přiblížila místní prostředí a zvláštnosti. Řešením je například program EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který tuzemským podnikatelům při hledání vhodných partnerů pomáhá.

Konkurenceschopnost inovací se mnohdy vytrácí, pokud se některá z firem rozhodne zkusit štěstí na jiném trhu. České společnosti totiž nemají čas ani kapacity na složité hledání partnera například v Portugalsku, nebo v Litvě.

„Pro samotné firmy není jednoduché navázat příhraniční partnerství. Musely by na to najmout odborníky a v dnešní době má každý rozpočet napjatý,“ říká ředitel BIC Brno Karel Kouřil.
Přitom existuje několik způsobů, jak tuhle nevýhodu odbourat a najít vhodnou firmu v zahraničí. Jednou z cest je například program EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  „EUPRO možná není tak známý, jako klasické strukturální fondy, ale v poslední době registrujeme, že se zájem razantně zvyšuje,“ tvrdí Kouřil. „Je to jedině dobře, protože se tak přibližujeme standardním modelům spolupráce ze západní Evropy. Naše firmy navíc mohou touhle cestou realizovat technologicky, nebo finančně náročné projekty, které by samy nezvládly. To je pro naši konkurenceschopnost klíčové.“

Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno, které je kontaktním místem jak pro firmy, tak pro vysoké školy a technologická pracoviště, která hledají v rámci Evropské Unie partnery pro společné, mezinárodní projekty. Kromě toho funguje při BIC Brno vědecká rada, která má 33 členů. Od jejích členů mohou podnikatelé získat odborné konzultace a rady zcela zdarma.

O programu EUPRO

EURPO II je program na podporu infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Finanční prostředky se použijí na přípravu návrhu projektů pro jednotlivé výzkumné programy rámcových programů, bilaterální aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji založené na dvoustranných mezivládních smlouvách o vědeckotechnické spolupráci, na přípravu periodických věcných a finančních zpráv a dalších činností pro podporu úspěšné účasti českých výzkumných pracovišť ve výše uvedených aktivitách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.

Uchazeči o účelovou podporu z veřejných prostředků programu EUPRO II jsou veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty a jejich sdružení, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), která nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přes 156 tisíc zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích světa. Společně se svými zákazníky přispívá Fujitsu svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi k vytváření lepší budoucnosti světové společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE:6702) za poslední fiskální období dosáhly výše 48 miliard USD (k 31. březnu 2016).
Další informace naleznete na webu www.fujitsu.com.

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

Kontakt pro novináře:

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast klientského protfolia
(notebooky, tablety, periferie)

Samy Khaleg
Product Manager – Workplace Systems
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: samy.khaleg@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 070

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast serverů
Radovan Hošek
Product Manager – Servers
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: radovan.hosek@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 040

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast datových uložišť
Aleš Dvorák
Product Manager – Storage
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: ales.dvorak@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 061

Tiskový servis
Filip Snášel
PR Manager PEPR CONSULTING
e-mail: snasel@peprconsulting.cz
Tel: +420 602 757 392

Date: 01 August, 2015