GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2011 >
  7. Nejnovější diskový systém pro ukládání dat ETERNUS DX S2 řeší růst nákladů na ukládání dat

Fujitsu představuje nový flexibilní datový sejf

Nejnovější diskový systém pro ukládání dat ETERNUS DX S2 řeší růst nákladů na ukládání dat

Praha, November 30, 2011

Společnost Fujitsu rozšiřuje svou modulární technologii i do segmentu špičkových diskových úložišť dat a svým zákazníkům tak nabízí možnost začínat s malými systémy a ty posléze na základě nových požadavků rozšiřovat.

Díky nové generaci systémů ETERNUS DX již nejsou podniky nuceny přesně předpovídat své budoucí potřeby na datová úložiště a při rozhodování, který ze špičkových modelů by si měly pořídit, tak nejsou závislé na fixním rozsahu kapacity dat.

„Dříve podniky často platily nemalé prostředky za špatnou volbu. Buď nadhodnotily budoucí požadavky a pořídily naddimenzovaný nákladný systému anebo je podcenily a byly nuceny přecházet na vyšší systém.ETERNUS DX8700 S2 tato pravidla mění, neboť přechází z monolitické architektury na architekturu modulární, kdy zaručuje úrovně spolehlivosti kritického významu i výkonnosti vyžadované podniky. Výsledkem je, že se zákazník může vyhnout problémům způsobeným neplánovanou změnou a zároveň snížit počáteční investice,“ říká Petr Frýdl, produktový manažer společnosti Fujitsu Technology Solutions.

Svojí poslední generací systému pro podnikové ukládání dat na diskETERNUS DX Enterprise Disk Storage seFujitsu zaměřuje na problém řízení růstu ukládaných dat podniku. Jedná se o modulární architekturu, která může být pružně rozšiřována, aby splňovala stále se měnící podnikové požadavky. Nový systémETERNUS DX8700 S2je vytvořen pro prostředí s vícenásobnými otevřenými systémy a vizualizovanými infrastrukturami. Systém navíc upřednostňuje spolehlivost kritické úrovně a výkonnost bez nutných počátečních investic.

Koncepce „flexibilního datového sejfu“ znamená, že zákazníci mohou minimalizovat počáteční náklady tím, že začnou se systémem, který obsahuje jen dva moduly s řadičem a čtyři diskové přílohy, a ten pak dle požadavků rozšířit až na osm modulů s řadičem a 3 072 diskových mechanik. Každý modulETERNUS DX S2 má nový, minimalizovaný faktor vysoké hustoty, který se vejde do standardní 19palcové skříně datového centra.

Model transparentní licence umožňuje zákazníkům společnosti Fujitsu přesně odhadovat a řídit náklady tak, jak rostou a dovoluje jim dělat čas od času změny, aniž by se dotknuli prahů zvýšení cen, které vyžaduje pořízení dalších neplánovaných licencí, pro něž už často nejsou rozpočtovány žádné prostředky. Licence na software ETERNUS DX mají pevnou cenu, vycházející z počtu použitých řadičů místo mnohem běžnějších kapacit dat.

Mezi nové funkcionality systémů ETERNUS DX8700 S2 patří koncepce pružného řízení dat umožňující vyšší úroveň automatizace pro vrstvení ukládání, a to včetně podpory různých typů disků a kapacit, které zajišťuje optimální úroveň služby v dynamických a rychle se měnících prostředích. Propustnosti dat jsou nyní 300x rychlejší a společnost Fujitsu certifikovala více připojitelných host systémů. Funkcionality pro ochranu dat jsou navíc rozšířeny zavedením samošifrovacích diskových mechanik.

Systém ETERNUS DX8700 S2 se objeví na českém a slovenském trhu k dispozici na začátku roku 2012. Ceny se budou lišit dle konfigurace.

Další informace o diskových úložných systémech ETERNUS DX lze nalézt na:http://www.fujitsu.com/eternus/

- KONEC ZPRÁVY -

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), která nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přes 156 tisíc zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích světa. Společně se svými zákazníky přispívá Fujitsu svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi k vytváření lepší budoucnosti světové společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE:6702) za poslední fiskální období dosáhly výše 48 miliard USD (k 31. březnu 2016).
Další informace naleznete na webu www.fujitsu.com.

Kontakt pro novináře:

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast klientského protfolia
(notebooky, tablety, periferie)

Samy Khaleg
Product Manager – Workplace Systems
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: samy.khaleg@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 070

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast serverů
Radovan Hošek
Product Manager – Servers
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: radovan.hosek@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 040

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast datových uložišť
Aleš Dvorák
Product Manager – Storage
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: ales.dvorak@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 061

Tiskový servis
Filip Snášel
PR Manager PEPR CONSULTING
e-mail: snasel@peprconsulting.cz
Tel: +420 602 757 392

Fujitsu a logo Fujitsu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Fujitsu Limited ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní zde zmiňované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace uvedené v této tiskové zprávě jsou platné v době vydání a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Date: 30 November, 2011
City: Praha