GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Naše podniková filozofie „FUJITSU Way“

Naše podniková filozofie „FUJITSU Way“

Fujitsu Way je ztělesněním filozofie skupiny Fujitsu, samotným důvodem existence společnosti Fujitsu, jejích hodnot a zásad, kterými se řídí naše každodenní počínání.

Úvod

1. dubna 2008 společnost Fujitsu oznámila vydání zcela přepracované filozofie Fujitsu Way.

Filozofie Fujitsu Way usnadní inovace v řízení a podpoří jednotné směřování skupiny Fujitsu při expanzi našich celosvětových obchodních aktivit, čímž přiblíží inovativní technologie a řešení každému místu na Zemi.

Filozofie Fujitsu Way představuje společnou cestu pro všechny zaměstnance skupiny Fujitsu. Zaměstnanci dodržují společné zásady a hodnoty, a tím zvyšují hodnotu společnosti i svůj vlastní přínos na globální a místní úrovni.

Stavební kameny filozofie FUJITSU Way

Filozofie Fujitsu Way se skládá ze čtyřech základních stavebních kamenů:

Corporate Vision: The reason for the existence of the Fujitsu Group. Corporate Values: A set of value statements for achieving our Corporate Principles: The principles we adhere to in all business dealings and actions in accordance with Corporate Values. Code of Conduct: The rules and guidelines followed by everyone in the Fujitsu Group.

Corporate Vision
Through our constant pursuit of innovation, the Fujitsu Group aims to contribute to the creation of a networked society that is rewarding and secure, bringing about a prosperous future that fulfills the dreams of people throughout the world.

Podniková vize

Corporate Values

O co usilujeme:

Society and Environment

Ve všem svém počínání chráníme životní prostředí a pomáháme lidské společnosti.

Profit and Growth

Naším cílem je splnit očekávání zákazníků, zaměstnanců a akcionářů.

Shareholders and Investors

Neustále se snažíme zvyšovat hodnotu naší společnosti.

Global Perspective

Při myšlení a konání dbáme na globální hlediska.

Čeho si vážíme:

Employees

Ctíme rozmanitost a podporujeme rozvoj jednotlivců.

Customers

Naší snahou je být váženým a důvěryhodným partnerem.

Business Partners

Budujeme vzájemně výhodné vztahy.

Technology

Usilujeme o vytvoření nové hodnoty prostřednictvím inovací.

Quality

Zlepšujeme pověst našich zákazníků a spolehlivost společenské infrastruktury.

Podnikové hodnoty

Principles
Global Citizenship

Chováme se jako dobří globální občané, kteří chápou potřeby lidské společnosti a životního prostředí.

Customer-Centric Perspective

Na věci se díváme z pohledu zákazníka a jednáme upřímně.

Firsthand Understanding

Konáme na základě porozumění konkrétní situaci. Přitom vycházíme z vlastních zkušeností.

Spirit of Challenge

Usilujeme o dosažení našich nejvyšších cílů.

Speed and Agility

Při plnění našich cílů jednáme pružně a bez zbytečného odkladu.

Teamwork

Ve všech organizacích sdílíme stejné cíle, pracujeme jako tým a chováme se jako odpovědní členové týmu.

Zásady

Code of Conduct
  • Ctíme lidská práva.
  • Dodržujeme všechny zákony a nařízení.
  • V obchodním jednání postupujeme férově.
  • Chráníme a respektujeme duševní vlastnictví.
  • Zachováváme důvěrnost.
  • Nezneužíváme svého postavení v organizaci k osobními obohacení.

Etický kodex