GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Přeprava

Snížení dopadu logistických procesů na životní prostředí

Společnost Fujitsu neustále hledá způsoby vylepšení a optimalizace efektivity vstupní a výstupní logistiky, která sice nemá tak zásadní vliv na obchodní úspěch, ale ovlivňuje dopad na životní prostředí. Společnost Fujitsu přijímá každoročně 25 000 dodávek od 300 klíčových dodavatelů, z nichž se většina nachází v Asii. Samotná společnost Fujitsu vytvoří 4,2 milionů jednotek a vyexpeduje 360 000 dodávek do 150 zemí a většina z tohoto objemu směřuje do Evropy. Jednoznačným cílem v oblasti ochrany životního prostředí je zde snížení objemu a hmotnosti balení, snížení objemu zboží přepravovaného letecky a zvýšení poměru přímých dodávek všude, kde to bude možné.

Dalším klíčovým cílem je snížení emisí skleníkových plynů na vyrobenou a doručenou jednotku, a to jak doma, tak i v zahraničí. Toho se snažíme dosáhnout optimalizovaným sdílením dodávek doručovaných prostřednictvím vlaků a nákladních aut, celkovým snížením počtu dodávek uskutečňovaných prostřednictvím nákladních aut a zvýšením počtu dodávek uskutečňovaných přímo z továrny k zákazníkovi, abychom se vyhnuli další přepravě do skladu. Mezinárodní dodávky jsou také optimalizovány zvýšením počtu přímých dodávek od dodavatele k zákazníkovi a zvýšením poměru položek přepravovaných lodní dopravou vzhledem k letecké dopravě. Konečné sestavení veškerých produktových řešení by také mělo proběhnout co nejblíže k zákazníkům. To je také jedna z hlavních výhod továrny v Augsburgu umístěné ve středu Evropy.