GTM-W9Q5SSC
Skip to main content
 1. Hjem >
 2. About Fujitsu >
 3. Nyheter >
 4. Pressemeldinger >
 5. 2017 >
 6. Europeiske selskaper er for tilbakelente i forebyggingen av datakriminalitet

Europeiske selskaper er for tilbakelente i forebyggingen av datakriminalitet

 • Fujitsu Security Operations Center sin oversikt over trusler mot datasikkerhet for 2017 fremhever kritiske svakheter i selskaper. 
 • Ubeskyttede kanaler i kritiske systemer, banker og smarte byer er blant de heteste målene for datakriminalitet.
 • Kunstig intelligens vil trolig bli en «game changer» for både datasikkerhet og datakriminalitet.
 • Den største risikoen forblir svake IT-prosesser, som vil fortsette å forårsake unødvendige sikkerhetsbrudd. 
München, februar 07, 2017

Europeiske virksomheter må gjøre flere proaktive grep for å forhindre at datakriminalitet forstyrrer viktige operasjoner, advarer Fujitsu. I sin Threat Predictions report¹ for 2017, identifiserer Fujitsu Security Operations Center de 10 største risikoene for bedrifter. Blant annet høyrisikoområder som angrep på bankapplikasjoner og smarte byer.

Basert på innsikt fra overvåkning av pågående sikkerhetstrusler har Fujitsu identifisert at den mest signifikante datatrusselen – manglende evne til å holde tritt med grunnleggende IT-sikkerhetsprosesser – også er den enkleste å rette opp. Fujitsus sikkerhetsforskere mener at utilstrekkelige sikkerhetstiltak vil fortsette å føre til sikkerhetsbrudd som enkelt kunne vært unngått, og bemerker at «et enormt antall virksomheter ikke har gjennomført enkle – men viktige – tiltak som reduserer risiko.»    

I følge rapporten er det flere strakstiltak alle bedrifter kan gjøre for å beskytte seg bedre. Slike tiltak er blant annet å tette sikkerhetshull mer effektivt, og å sikre at kun gjeldende brukere har tilgang til kritiske systemer. Mange organisasjoner er for generøse når det gjelder å gi systemtilgang til vanlige brukere. I følge Fujitsu blir konsekvensen at selskaper er «unødvendig sårbare mot tap av data, datatyveri eller eksterne forstyrrelser av deres systemer».

En fremtredende svakhet Fujitsus sikkerhetseksperter har identifisert er relatert til krypterte kanaler som gir ekstern tilgang til hjertet av kritiske datasystemer. Disse kanalene er utformet for å gi eksterne medarbeidere enklere tilgang til nettverk, men når de tas over av datakriminelle kan det medføre at kriminelle aktiviteter er nærmest umulig å oppdage. Dette skyldes det Fujitsu beskriver som «en blindsone hvor angrep via krypterte kanaler blir oversett på grunn av manglende kapasitet til SSL-inspeksjoner».     

Selskaper bør også være mer årvåkne i håndteringen av bankapplikasjoner, en annen favoritt blant kriminelle. Fujitsu predikerer at 2017 vil bringe flere angrep på bankenes betalingssystemer, og forventer ytterligere vekst i angrep rettet mot eldre, mer sårbare støtteapplikasjoner. Selv om internasjonale banknettverk etablerer obligatoriske kontroller, sier Fujitsu at «det fremdeles representerer et vindu for datakriminelle».

Smarte byer vil også være et mål, og sikkerhetseksperter hos Fujitsu kommenterer at «mange av protokollene som er utformet for smarte enheter har egne potensielle feil og sårbarheter». Konsekvenser av dette kan være at hackere får mulighet til å deaktivere smarte ledningsnett for belysning i hele byer, advarer Fujitsu.

Fujitsus Security Operations Center (SOC) – som beskytter kundene gjennom å oppdage, analysere og nøytralisere trusler – forutser også at den økende bruken av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring vil bli «game changers» i bedriftssikkerhet. AI kan umiddelbart identifisere avvik, for eksempel i mønstre i nettrafikken. Slike varslingssystemer tillater sikkerhetseksperter en proaktiv tilnærming til å redusere risiko, med mål om å eliminere trusler før de utvikler seg til problemer. Likevel advarer rapporten om at datakriminelle også vil være i stand til å snu disse teknologiene til å lansere nye typer angrep.

Rob Norris, visepresident og leder av Enterprise Cybersecurity hos Fujitsu i EMEIA, kommenterer: «Hver bevegelse for å stramme opp datasikkerhet betyr en eksponentiell reduksjon i sårbarhet. Mange organisasjoner har ennå ikke forstått at når du er avhengig av databehandling for å drive en virksomhet, betyr det å være frakoblet og være ute av drift. Tap og tyveri av data innebærer ikke bare finansiell risiko, men også kostnader knyttet til skade på omdømme. Vår nye rapport fremhever noen enkle grep hvilken som helst organisasjon kan ta for å sikre at de ikke er unødvendig eksponert for tap av data, datatyveri eller ekstern forstyrrelse av sine systemer.» 

Nettressurser

-         Les om Fujitsu Sluittbruker-service: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/end-user-services/

-         Fujitsu Digital Business Platform MetaArc: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/metaarc/

-         Les Fujitsu bloggen: http://blog.ts.fujitsu.com   

-         Følg Fujitsu på Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global   

-         Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu    

-         Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT    

-         Fujitsu bilder og mediebank: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php     

-         For nyheter, bruk Fujitsu nyhetsside: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Om Fujitsu

Fujitsu er et ledende Japansk informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) selskap som tilbyr et komplett spekter av teknologiprodukter, løsninger og tjenester. Fujitsu har ca 140.000 ansatte som supporterer kunder i mer enn 100 land. Vi utnytter vår erfaring og styrken teknologien til å forme samfunnets fremtid sammen med våre kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterte en konsolidert omsetning på 4,1 billioner yen (39 millioner dollar) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2018. For mer informasjon, se http://www.fujitsu.com

Om Fujitsu EMEIA

Fujitsu lar sine kunder utnytte digitale muligheter med tillit, ved å hjelpe dem med å balansere robust IKT og digital innovasjon. Fujitsus komplett portefølje av produkter, løsninger og tjenester gir kundene et konkurransefortrinn i den digitale transformasjons-alderen. I Europa, Midtøsten, India og Afrika (EMEIA) sysselsetter selskapet mer enn 26.000 mennesker.
Alle andre selskap eller produktnavn som nevnes her, er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere. Informasjonen som gis i denne pressemeldingen er nøyaktig ved publiseringstidspunktet og kan endres uten forhåndsvarsel.

Mathias Eriksson

Telefon: Telefon: +47 91673532
E-mail: E-mail: mathias.eriksson@no.fujitsu.com
Company:Fujitsu Norge
Markedskoordinator

Date: 07 februar, 2017
City: München

Tjenester

Løsninger

 • Infrastrukturløsninger
 • Virksomhets- og teknologiløsninger
 • Bransjeløsninger

Country Selector

Norway

Change

World Map