GTM-W9Q5SSC
Skip to main content
 1. Hjem >
 2. About Fujitsu >
 3. Nyheter >
 4. Pressemeldinger >
 5. 2010 >
 6. De nyeste magiske kvadranter for Europa anerkjenner Fujitsu i strategiske nøkkelmarkeder

Fujitsu inntar lederposisjon i Gartner magiske kvadranter for Desktop og Help Desk-outsourcing

De nyeste magiske kvadranter for Europa anerkjenner Fujitsu i strategiske nøkkelmarkeder

Oslo, september 02, 2010

Fujitsu kunne i dag kunngjøre at selskapet plasserer seg i ”leaders”-kvadranten i to av analyseselskapet Gartners ”magiske kvadrant”-rapporter; nemlig kvadrantene for ”Help Desk Outsourcing, Europe” og “Desktop Outsourcing, Europe”. Rapportene, som ble offentliggjort i juli 2010, er “evalueringer basert på omfattende visjon og gjennomføringsevne”. Gartner definerer “ledere” som “[de som] leverer med dyktighet. De har en klar visjon for hvor markedet går og utvikler kompetanse for å beholde lederposisjonen sin. De former markedet, heller enn å følge det.“

Rapportene kommer i det som allerede har vist seg å være et solid år for Fujitsu. Fujitsu ble valgt av Norsk Hydro ASA, et av verdens ledende aluminiumselskaper, til å levere full outsourcing og utvikling av Hydros systemer for IT-infrastrukturtjenester i Norge så vel som i utlandet. Blant Fujitsus nordiske kunder finnes også navn som Volvo Cars, Electrolux og Swedbank.

– Vi føler at Fujitsus posisjon som en leder i begge magiske kvadranter bekrefter at vi har lykkes med å fokusere på responsivitet og kundetilfredshet, noe som er kritiske suksessfaktorer for oss når vi leverer tjenester til våre kunder, sier administrerende direktør Bengt Engström i Fujitsu Nordic.

Den engelske pressemeldingen følger i sin helhet under.

Fujitsu positioned as a ‘Leader’ in Desktop and Help Desk Outsourcing

Latest Magic Quadrants for Europe recognize Fujitsu in key strategic markets

London, September 2, 2010 – Fujitsu today announced it has been positioned by Gartner, Inc. in the “leaders” quadrant of two Magic Quadrant reports: Help Desk Outsourcing, Europe1, and Desktop Outsourcing, Europe2. The reports were published in July 2010 and are “evaluations based on completeness of vision and ability to execute”. Gartner defines ‘leaders’ as “[those who] are performing skillfully. They have a clear vision of the market's direction and are developing competencies to maintain their leadership position. They shape the market, rather than follow it.”

The reports come in a year which has already proven to be a strong one for Fujitsu. Fujitsu has been selected by Norsk Hydro ASA, one of the world’s leading integrated aluminium companies, to provide full outsourcing and development of Hydro’s IT infrastructure services systems in Norway and abroad. Among Fujitsu Nordic customers are also Volvo Cars, Electrolux and Swedbank.

Both reports reflect Fujitsu’s European scale and breadth of capability, as well as highlight the importance of standardising and industrialising the way Fujitsu designs and delivers services - leveraging its investments in Sense and Respond and TRIOLE methodologies.

Desktop Outsourcing Fujitsu has gained a strong foothold in many European countries through the acquisition of the Siemens share of Fujitsu Siemens Computers. Fujitsu places great importance on the industrialisation of service offerings, standardising and virtualising its solutions and the continued investment in green desktop offerings such as the Zero Client.

Help Desk Outsourcing Fujitsu has grown its revenues in challenging conditions while expanding the share of its business in the private sector. Furthermore, Fujitsu has maintained a strong focus on lean, proactive, and standardised help desk services and exploited its global delivery for remote infrastructure services. Finally, Fujitsu has recognized the need for consolidation and standardisation of its help desk services through lean and TRIOLE for Services enabling components of help desk services which are inter-changeable and assembled to address client-specific needs.

Richard Christou, corporate senior executive VP & president global business group Fujitsu, commented “We believe Fujitsu’s placement in the leaders quadrant of these Analyst reports confirms Fujitsu is a significant player in outsourced desktop and help desk service. We consider Gartner’s assessment reflective of Fujitsu’s solid track record in delivering Desktop and Help Desk services across Europe and also our vision and strategies for these two key offerings.”

Bengt Engström, Fujitsu Nordic CEO states: "We believe Fujitsu's position as a leader in the Magic Quadrants confirms our success in focusing on responsiveness and customer satisfaction, which is key for us when delivering service to our customers".

Within Europe Fujitsu is currently responsible for the management of more than 6.5 million desktop and mobile devices through its helpdesk and desktop outsourcing offerings. Fujitsu’s help desk and desktop management services incorporate “Sense and Respond®” methodology. Sense and Respond is designed to improve the end-user experience whilst addressing key expectations, such as pro-activity, automation and call reduction.

Clients benefiting from these services from Fujitsu include: Allianz, Electrolux and Amsterdam’s Schipol Airport. Fujitsu’s current global capabilities include Lisbon, Johannesburg, Tallinn in Estonia, Kuala Lumpur, Lodz in Poland and Costa Rica.

Pressekontakter Fujitsu Norge Anders Eiken, Markeds- og PR-direktør Tel + 47 90 24 23 32, E-post anders.eiken@ts.fujitsu.com

About Fujitsu Fujitsu is a leading provider of ICT-based business solutions for the global marketplace. With approximately 170,000 employees supporting customers in 70 countries, Fujitsu combines a worldwide corps of systems and services experts with highly reliable computing and communications products and advanced microelectronics to deliver added value to customers. Headquartered in Tokyo, Fujitsu Limited (TSE:6702) reported consolidated revenues of 4.6 trillion yen (US$50 billion) for the fiscal year ended March 31, 2010. For more information, please see: www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Fujitsu er en av verdens ledende leverandører av IKT-baserte forretningsløsninger. Selskapet leverer produkter og tjenester i over 70 land gjennom en arbeidsstyrke bestående av mer enn 170 000 medarbeidere. Fujitsu globalt tilbyr et verdensomspennende nettverk av system- og serviceeksperter med høypålitelige databehandlings- og kommunikasjonsprodukter og avansert mikroelektronikk. Med hovedkontor i Tokyo, rapporterte Fujitsu en konsolidert omsetning på 4,6 billioner yen (NOK 295 milliarder) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2010. For mer informasjon, se www.fujitsu.no.

About the Magic Quadrant The Magic Quadrants are copyrighted July 2010 by Gartner, Inc. and are reused with permission. A Magic Quadrant is a graphical representation of a marketplace in terms of “ability to execute” and “completeness of vision” at and for a specific time period. It depicts Gartner's analysis of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as defined by Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in the Magic Quadrant, and does not advise technology users to select only those vendors placed in the "Leaders" quadrant. The Magic Quadrant is intended solely as a research tool and is not meant to be a specific guide to action. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

 1. Gartner, Inc. "Magic Quadrant for Help Desk Outsourcing, Europe” by Gianluca Tramacere, Claudio Da Rold, Frank Ridder, 27 July 2010
 2. Gartner, Inc. "Magic Quadrant for Desktop Outsourcing, Europe" by Frank Ridder, Gianluca Tramacere, Claudio Da Rold, 20 July 2010

Magic Quadrant for Help Desk Outsourcing, Europe Magic Quadrant for Desktop Outsourcing, Europe

Alle andre selskapsnavn eller produktnavn nevnt her er varemerker eller registrerte varemerker av deres respektive eiere. Informasjon i denne pressemeldingen er nøyaktig på publiseringstidspunktet og kan endres uten varsel.

Date: 02 september, 2010
City: Oslo

Tjenester

Løsninger

 • Infrastrukturløsninger
 • Virksomhets- og teknologiløsninger
 • Bransjeløsninger

Country Selector

Norway

Change

World Map