GTM-K85KSC2
Skip to main content
  1. Home >
  2. About Fujitsu >
  3. Information center >
  4. Events >
  5. Локални FUJITSU Партнери >
  6. Вашите локални Fujitsu Партнери:

Вашите локални Fujitsu Партнери:

Asseco SEE DOOEL Skopje
Bul. Naroden Front 17
1000 Skopje
Contact: Ajda Mahmuti
Phone: +389 2 3248 000
www.asseco.com/see/
Email: Ajda.Mahmuti@asseco-see.mk
Servers & Storage
Select Partner

BalkanTel
str. Dimitrie Cupovski no.19
1000 Skopje
Contact: Zoran Lazarevski
Tel/fax: + 389 (2) 3128458
www.balkantel.com.mk
Email: zoran.lazarevski@balkantel.com.mk
Server & Storage

DIGIT Computer Engineering
Bul.Partizanski odredi 62, intrance 2 mezanin
1000 Skopje
Contact: Petar Hristovski
Phone: +389 2 309 33 93
www.digit.net.mk
Email: sales@digit.net.mk
Client Computing devices

INFINITE Solutions
Palata Makedonija,
ul. Luj Paster br.1,
floor 4, Skopje
Contact: Zlatko Spasov
Phone: +389 2 3109 967
www.infinite.com.mk
Email: info@infinite.com.mk
Client Computing devices/
Servers & Storage

KING ICT
ul. Jadranska magistrala br.12,
1000 Skopje
Contact: Vlatko Petrevski
Phone: +389 (0)2 3202 970
www.king-ict.com.mk
Email: vlatko.petrevski@king-ict.com.mk
Client Computing Devices/
Server & Storage

Neocom AD
ul. Kuzman Josifovski Pitu 15
1000 Skopje
Contact: Lence Danailovska
Phone: +389 2 551 12 43
www.neocom.com.mk
Email: lence.danailovska@neocom.com.mk
Client Computing devices/
Servers & Storage

Quattro Computers
Iliria Square No.8
1200 Tetovo
Contact: Kosovare Kurtishi
Phone: +389 44 351 351
Fax: +389 44 351 352
www.quattro.com.mk
Server & Storage

SAGA MK
ul. Orce Nikolov 75
1000 Skopje
Contact: Blagoja Nevcev
Phone: +389 78 335 816
www.saga.mk
Email: blagoja.nevcev@saga.mk
Client Computing Devices

Легенда

Becoming a Registered Partner Партнерите имаат можност за доставување на продукти од широкото портфолио на Fujitsu Technology Solutions. Исто така, Партнерите имаат пристап до голем број ресурси кои помагаат при избор на најсоодветен продукт од портфолиото.
 
Becoming a SELECT Partner SELECT Партнерите се сертифицирани специјалисти за консултација, конфигурирање и инсталирање на Fujitsu WORKPLACE SYSTEMS и/или SERVER&STORAGE решенија. Секогаш во тек со актуелностите, SELECT Партнерите имаат пристап до специјалните технички ресурси и други алатки кои им помагаат да димензионираат решенија соодветни на барањата.
 
Becoming a SELECT Expert SELECT Експертите имаат пристап до највисокото ниво на технички ресурси кое им помага да дизајнираат оптимални ИТ решенија со голема ефикасност. Во продолжение на SELECT Partner сертификацијата, SELECT Expert дополнително се сертифицирани во една од следните специјални области: Mobility Solutions, Client Virtualization, Workstations, Storage Infrastructures, Server Infrastructures, или Infrastructure Solutions.