GTM-KZ5KPGM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Szolgáltatások >
  3. Zavartűrés-vizsgálatok

Zavartűrés-vizsgálatok

ESD (elektrosztatikus kisülés)

Ok: Vizsgálni kell a termékek ellenálló képességét a felhasználóval vagy tárgyakkal történő fizikai érintkezés okozta vagy a környezetből érkező elektrosztatikus kisülésekkel szemben.
Vizsgálati módszer: Legfeljebb 15 kV-os kisülési feszültség ráadása sík csatolófelületről vagy az érintkezési felületek (pl. hajtások, kezelőszervek, váz és kapcsolók) érintésével.

Sugárzott rádiófrekvenciás elektromágneses terek

Ok: A berendezéseknek nagyfrekvenciás jeleket kibocsátó eszközök (pl. rádió-/telekommunikációs berendezések, mobiltelefonok, rádióadók) közvetlen közelében is zavartalanul kell működniük. Ez különösen fontos monitorok, érzékelők és audiokábelek esetén.
Vizsgálati módszer: Elektromágneses energiát sugárzunk (legfeljebb 20 V/m térerősséggel) a vizsgált berendezésre, és figyeljük működését.

„Burst”; gyors tranziens feszültségcsúcsok

Ok: Bizonyítani kell a vizsgált termék kapcsolások (pl. induktív fogyasztók megszakítása, mágneskapcsolók érintkezőinek pergése) során keletkező tranziensekkel szembeni érzéketlenségét.
Vizsgálati módszer: Gyors, legfeljebb 4 kV-os feszültségtüskéket csatolunk a táp- és adatkábelekbe.

Lökőfeszültség; lassú, nagy energiájú feszültségugrások

Ok: Vizsgálni kell a berendezések működését, amikor kapcsolási tranziensek vagy közeli villámcsapások által okozott túlfeszültségek miatt nagy energiájú zavarjelek érik őket táp- és bekötővezetékeiken.
Vizsgálati módszer: Legfeljebb 4 kV-os feszültségugrásokat csatolunk a táp- és bekötővezetékekbe.

Rádiófrekvenciás terek által előidézett vezetett zavarok

Ok: Mérni kell a vizsgált termék érzéketlenségét rádiófrekvenciás adókból üzemszerűen érkező elektromágneses zavarjelekkel szemben. Az ilyen termékeken legalább egy vezetéknek (hálózati tápvezeték, jelvezeték, földelő vezeték) kell lennie.
Vizsgálati módszer: A nagyfrekvenciás elektromágneses jelet bekötővezetékekkel vagy jelinjektáló fogóval juttatjuk a vezetékbe.
Frekvenciatartomány: 150 kHz–80 MHz.

Hálózati frekvenciájú mágneses terek

Ok: A mágneses terek megbízhatatlanná tehetik a berendezések és rendszerek működését, különösen, ha ezek mágnesességre érzékeny készülékeket tartalmaznak.
Vizsgálati módszer: A vizsgált berendezést 1 és 30 A/m közötti (de legfeljebb 100 A/m) mágneses térerősségnek tesszük ki, amelynek frekvenciája 16 2/3 Hz vagy 50 Hz.

Feszültségcsökkenések, -kimaradások és -ingadozások

Ok: A feszültségcsökkenéseket és rövid feszültségkimaradásokat hálózati hibák, a hálózaton végzett munkák és hirtelen terhelésváltozások okozzák. A feszültségingadozásokat a folyamatosan változó terhelés okozza. Az ilyen zavarok befolyásolhatják a berendezések és rendszerek működését.
Vizsgálati módszer: A közcélú áramszolgáltatás meghatározott feszültségű és kimaradási idejű (kezdésképpen 10 ms-os) feszültségcsökkenéseit, -kimaradásait és -ingadozásait szimuláljuk.