GTM-KZ5KPGM
Skip to main content
  1. Home >
  2. A Fujitsuról >
  3. Hírek >
  4. Sajtóközlemények >
  5. 2019 >
  6. A Fujitsu szerint erősödik az igény a rugalmas többfelhős működés iránt

A Fujitsu szerint erősödik az igény a rugalmas többfelhős működés iránt

  • A Fujitsu vizsgálatából kiderült, hogy a hagyományos és a többfelhős IT-t hibrid módon ötvöző szervezetek óvatosan egyensúlyoznak a felhő kínálta agilitás előnyei és a szállítóhoz kötöttség kockázatai között 
  • A megkérdezettek 80%-ának válaszai alapján a beszerzés rugalmassága (a szállítóhoz kötöttség elkerülése) a legfontosabb szempont a hibrid IT felhasználói számára 
  • A hagyományos és a felhő IT-t kombináló szervezetek 48%-ának fejlődését az integrációs és az összehangolási problémák akadályozzák a leginkább 
Budapesz, February 22, 2019 A Fujitsu nyilvánosságra hozott, új vizsgálata a hibrid IT-re és a többfelhős környezetekre jellemző rugalmasság, összehangolási képességek és konszolidált felügyelet iránti igény erősödésére világított rá az agilis többfelhős működés előnyei, valamint a komplexitás és a szállítóhoz kötöttség kockázatai között óvatosan egyensúlyozó szervezetek körében.
A gyors digitális átalakulásra törekvő vállalatoknál a hibrid IT lett az új norma. A legsikeresebb ügyfelek igyekeznek „minden feladatot a megfelelő felhőplatformon” végrehajtani. Ám ez újfajta komplexitáshoz vezet, és felveti a szállítóhoz kötöttség kockázatát. A Merre tart a hibrid technológia? Vélemények a többmódú IT hasznosításáról (Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT) című vizsgálatban nyolc ország 400 IT-döntéshozóját kérdezték ki a Fujitsu megbízásából a Pierre Audoin Consultants (PAC) kutatócég munkatársai1.
A rugalmas beszerzés – ami az ellátási lánc diverzifikálásával segít elkerülni a szállítóhoz kötöttséget – vált a hibrid IT bevezetése terén a szervezetek legfőbb szempontjává. A válaszadók mintegy 80%-a jelölte meg „üzletileg kritikus” vagy „kiemelten fontos” tényezőként. Egy olyan piacon, ahol a hibrid IT-t használó összes szervezet több mint fele (55%) már javarészt ma is felhőalapon működik, a rugalmas beszerzés valóban fontos tényező – amint azt a megkérdezettek 86%-a említette.
A gyors átalakulás szükségessége nyilvánvaló abból, hogy a szervezetek háromnegyede tartja „üzletileg kritikusnak” vagy „kiemelten fontosnak”, hogy az IT mielőbb képes legyen reagálni az új eseményekre. Az agilitás gyakorlati fontossága egyértelműen kiderül abból, hogy a minta 79%-a említette a hibrid IT bevezetésének előnyei között, mint a versenyfeszültség kezelését segítő tényezőt.
A gyors reagálásra fektetett hangsúly magyarázza azt is, hogy a vizsgálatban részt vevő hibrid IT-felhasználók 63%-a miért gondolja úgy, hogy elsősorban a teljesítés és az üzleti eredmények gyorsítása érdekében érdemes szolgáltatópartnertől igénybe venni a hagyományos IT- és a felhőszolgáltatásokat. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a hibrid IT-környezet kiépítésére, összekapcsolására és optimalizálására törekvő szervezeteknél az integráció és az összehangolás nehézsége akadályozza leginkább a fejlődést. A válaszadók közel fele (48%) jelölte ezt meg nagy kihívásként, és csupán egytizedük (10%) nyilatkozott úgy, hogy semmilyen problémát nem tapasztal e téren.

A komplexitás kezelése

Míg más vizsgálatok szerint a vállalatok egyre inkább elmozdulnak a több felhő bevezetése felé, a PAC jelentés szerint sokan idegenkednek attól, hogy több hasonló felhőt üzemeltessenek egyszerre. A szállítmányozási és az állami szektorban megkérdezettek mintegy 90%-a szívesebben konszolidálná az üzemeltetést egy szállítóra az egyes felhőtípusoknál. Az összes vertikális piacot figyelembe véve a válaszadók kétharmada-háromnegyede tervezi, hogy egy szállítót bíz meg az azonos típusú felhők támogatásával – az összesített átlag 76%.
„Most, hogy már általános a felhő használata, a szervezetek sokkal szelektívebben vezetik be a felhőszolgáltatásokat. Egyrészt tudatában vannak a szállítóhoz kötöttség újfajta kockázatának, és életképes stratégiákat dolgoznak ki ennek ellensúlyozására. Másrészt elvárják, hogy a felhő segítsen nekik reagálni a gyors változásokra, és úgy gondolják, hogy a Fujitsuhoz hasonló piacvezető integrátorok támogatásával tudják leginkább gyorsítani és kockázatmentessé tenni a felhő bevezetését és üzemeltetését. Ez a szemlélet különösen érvényesül a vállalatok fejlődését legjobban akadályozó integrációs és összehangolási problémák legyőzése terén – amint erről másik új jelentésünkben (The State of Orchestration, 2018/2019) nemrég már beszámoltunk” – nyilatkozta Mark Phillips, a Fujitsu EMEIA-régió digitális programokért felelős vezetője.

Szerkesztők figyelmébe

1 A PAC 2018. augusztus-szeptember során 401 üzleti és IT-döntéshozót kérdezett ki a hibrid IT-t már használó szervezeteknél. A válaszadók közepes méretű és nagyobb szervezeteknél dolgoztak (csak legalább 500 főt foglalkoztató vállalatok vettek részt a vizsgálatban), elsősorban a pénzügyi szolgáltatások, a kiskereskedelem, a gyártóipar, a szállítmányozás területén, illetve az állami szektorban. 
A minta egyenlő arányban oszlott meg a következő országok között: Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, India, Hollandia, Svédország és Egyesült Királyság.

Internetes háttéranyagok

Sajtókapcsolat

Molnár Panna
Vision Communications
Tel.: + 36 20 953 1300
E-mail: panna.molnar.external@ts.fujitsu.com
Bozóki Tímea
Fujitsu Technology Solutions Kft.
Tel.: + 36 30 650 86 02
E-mail: timea.bozoki@ts.fujitsu.com

A Fujitsuról

Japán vezető infokommunikációs technológiai (IKT) vállalata, a Fujitsu technológiai termékek, megoldások és szolgáltatások teljes választékát kínálja. Ügyfeleit mintegy 155 ezer Fujitsu dolgozó támogatja a világ több mint 100 országában. Célunk, hogy tapasztalatainkat hasznosítva és az IKT-ban rejlő lehetőségeket kiaknázva, ügyfeleinkkel együtt alakítsuk a társadalom jövőjét. A Fujitsu Limited (TSE: 6702) 4500 milliárd jen (40 milliárd dollár) konszolidált árbevételt ért el a 2017. március 31-én zárt pénzügyi évben. További információ: http://www.fujitsu.com.

A Fujitsu Technology Solutions

A Fujitsu lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy a hagyományos IKT és a digitális innováció közötti egyensúly megteremtésével, magabiztosan kiaknázzák a digitális technológiában rejlő lehetőségeket. Termékekből, megoldásokból és szolgáltatásokból álló komplett portfóliójával versenyelőnyhöz juttatja ügyfeleit a digitális átalakulás korában. A Fujitsu több mint 29 ezer embernek ad munkát az Európa, a Közel-Kelet és Afrika országait és Indiát átfogó EMEIA-régióban. Bővebben: http://www.fujitsu.com/fts/about/

A szövegben említett cég- és terméknevek az érintett védjegytulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A sajtóközleményben közölt információk a kiadás időpontjában érvényesek, és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Date: 22 February, 2019
City: Budapesz