GTM-KZ5KPGM
Skip to main content
  1. Home >
  2. A Fujitsuról >
  3. Hírek >
  4. Sajtóközlemények >
  5. 2017 >
  6. A hibrid IT kulcsa az összehangolt üzleti és informatikai stratégia

A hibrid IT kulcsa az összehangolt üzleti és informatikai stratégia

  • A különböző országok IT-döntéshozói körében végzett felmérésből kiderült, hogy a hibrid IT sikeres alkalmazásához a vállalatoknak össze kell hangolniuk egymással informatikai és üzleti stratégiájukat és szemléletüket
  • A válaszadók szerint összehangolt reagálásra van szükség: 69% szerint kiemelt prioritás az összes technológiát egymáshoz igazító, átfogó IT-stratégia kidolgozása 
  • A tanulmány javasolja, hogy a vállalatok a hibrid IT szakértőivel partnerkapcsolatban építsék ki, finomítsák és támogassák a szolgáltatás-összehangolási stratégáit
Budapest, October 25, 2017 – A szolgáltatások összehangolása kulcsszerepet játszik a hibrid IT-infrastruktúrában rejlő lehetőségek kiaknázásában – derül ki a Forrester piacvezető elemzőcég Fujitsu megbízásából nemrég végzett felméréséből1. A kutatás frissen közzétett megállapításai szerint a hibrid IT-infrastruktúrák sikeres integrálása, üzemeltetése és optimalizálása révén a vállalatok valódi üzleti értéket tudnak teremteni, és rugalmasabb, agilisabb működést valósíthatnak meg.
A vállalatok már felismerték, hogy a szervezet átalakításához rugalmas és agilis digitális technológiákra van szükségük, ezért egyre komplexebb hibrid IT-infrastruktúrákat állítanak üzembe. A hibrid IT-környezetek valóban felgyorsítják a digitális technológiák bevezetését, lehetővé teszik, hogy a szervezet megkülönböztesse magát a versenytársaktól, és teljesítse az ügyfelek gyors ütemben változó igényeit, ugyanakkor újfajta komplexitást és kihívásokat eredményeznek. A vállalatok a biztonság (44%) és a személyes adatok védelme (44%) miatt aggódnak a leginkább – a többféle IT-környezet megfelelése, hasznosítása és a költségei terén jelentkező egyre komolyabb nehézségek (40%) mellett.

Egységes és összehangolt stratégia

A komplexitás rossz esetben kiolthatja a digitalizáció előnyeit. A vállalatok azonban felismerték, hogy a technológiai rendszereket, folyamatokat és a széttagolt adatszigeteket össze kell hangolniuk az üzleti célokkal. Csak ebben az esetben tudnak úgy digitalizálni, hogy valóban hasznos felismerésekhez jussanak az adatokból, és értéket teremtsenek ügyfeleik számára. A válaszadók 69%-a kritikus vagy kiemelt prioritásnak tartja az összes bevezetett technológiát összehangoló és integráló, átfogó IT-stratégia kidolgozását.
A különálló üzleti rendszereket és szolgáltatásokat egységesebb felügyeleti struktúrába illesztő, sikeres koordináció nagymértékben hozzájárul a cégeknél működő technológia előnyeinek hasznosításához. A kiinduló pont a különböző platformok aggregálása és összehangolása, ami fokozza sebességet, a kontrollt és agilitást. Ha ezt a szemléletet a szállítókezelésre, a biztonsági megfelelésre és az ellátási láncra is kiterjesztik, valóban hatékony környezet jön létre. A vizsgálat résztvevői is megerősítették az erőteljesebb összehangolás értékét: 70% számára kiemelt vagy fontos prioritás a szolgáltatások összehangolása.
„Felhőalapú infrastruktúrát telepíteni a régi rendszerek mellé a hibrid IT-környezet létrehozásához egy dolog. De ahhoz, hogy a technológián felülemelkedve eljussanak egy magasabb szintre, és valódi üzleti értéket tudjanak teremteni, a vállalatoknak magukhoz kell ragadniuk a kezdeményezést, és aktívan kell koordinálniuk az ilyen bonyolult, vegyes környezeteket. A Fujitsuval vagy hasonlóan megbízható más szolgáltató partnerrel közösen olyan olajozottan működő technológiai környezetet hozhatnak létre, amely pontosan igazodik üzleti szükségleteikhez, így nemcsak a technológiai beruházásokból, hanem a cég adottságaiból is a maximumot hozhatják ki” – mutatott rá Conway Kosi, a Fujitsu menedzselt infrastruktúraszolgáltatásokért felelős EMEIA-régióbeli vezetője.

A szolgáltatások összehangolásával zökkenőmentesen egységesíthető és egymáshoz igazítható az üzleti rendszerek és a szolgáltatások működése

A Forrester vizsgálatából az is kiderült, hogy a szolgáltatás-összehangolási megoldás bevezetéséből származó legfőbb előny a több alkalmazás és feladat párhuzamos felügyeletének lehetősége (44%). A válaszadók 42%-a említette az előnyök között a jó felhasználói élményt, például az alapértelmezett nézetek és irányítópultok (dashboard) elérhetőségét, és a vállalt szolgáltatási szinthez képest nyújtott teljesítmény figyelését (pl. rendelkezésre állás, az események skálázása, riasztások, automatikus erőforráskiosztás és frissítés). Az alkalmazások különböző hibrid felhők közötti portolásának egyszerűségét 40% tartotta előnynek.

Fontos a szakértő szolgáltatási partner

A Forrester Consulting tanulmánya szerint értékes lehetőséget kínál a vállalatok számára, ha sikerül a stratégiai célokhoz igazodva összekapcsolniuk régi infrastruktúrájukat az új felhőalapú környezetekkel. Ebben segít az IT-szolgáltatások összehangolása. Ez azonban bonyolult feladat: a válaszadók 41%-a számára kihívást jelent lépést tartani a technológiai változások ütemével, míg egyharmaduk (33%) nehezen talál a szükséges készségekkel rendelkező munkaerőt. A cégek szintén közel egyharmada (32%) küzd azzal, hogy egyensúlyt teremtsen az IT és az üzleti terület eltérő prioritásai között.
Ezért a vállalatok külső partnertől kérnek segítséget az agilitás és a kontroll közötti egyensúly beállításához. Partnerválasztáskor a megkérdezettek egyharmada (33%) számára a technológiai szakértelem a legfőbb szempont (pl. az „as-a-service” szolgáltatások, a mobilitás és big data terén). 31% a felhő és a régi rendszerekkel való integrációs lehetőséget tekinti döntőnek a szolgáltató partner megbízásakor, míg 28% számára a gyors megoldásbevezetés a legfontosabb. A válaszadók több mint egynegyede (27%) azt is lényegesnek tartja, hogy a partner az üzleti és az IT-vezetőkkel is szót értsen, és ugyanennyien helyeznek nagy hangsúlyt az ügyfélszolgálatra.

Szerkesztők figyelmébe

1 A Forrester Consulting tanulmánya: „Service Orchestration: a hibrid IT hatékonyságának növelése”, 2017. július. A tanulmány teljes szövege elérhető az interneten:
http://www.fujitsu.com/global/Images/Fujitsu%20Service%20Orchestration%20TLP.pdf 
  • A vizsgálat célja a komplex, hibrid felhő és helyben telepített környezetek IT-működésének professzionális összehangolásában rejlő előnyök egyértelmű azonosítása volt. A Forrester egyesült királysági, németországi, franciaországi, spanyolországi, finnországi, ausztráliai és USA-beli szervezetek 371 digitális technológiáért felelős vezető beosztású döntéshozójával készített interjút.

Internetes háttéranyagok

Sajtókapcsolat

Molnár Panna
Vision Communications
Tel.: + 36 20 953 1300
E-mail: panna.molnar.external@ts.fujitsu.com
Bozóki Tímea
Fujitsu Technology Solutions Kft.
Tel.: + 36 30 650 86 02
E-mail: timea.bozoki@ts.fujitsu.com

A Fujitsuról

Japán vezető infokommunikációs technológiai (IKT) vállalata, a Fujitsu technológiai termékek, megoldások és szolgáltatások teljes választékát kínálja. Ügyfeleit mintegy 155 ezer Fujitsu dolgozó támogatja a világ több mint 100 országában. Célunk, hogy tapasztalatainkat hasznosítva és az IKT-ban rejlő lehetőségeket kiaknázva, ügyfeleinkkel együtt alakítsuk a társadalom jövőjét. A Fujitsu Limited (TSE: 6702) 4500 milliárd jen (40 milliárd dollár) konszolidált árbevételt ért el a 2017. március 31-én zárt pénzügyi évben. További információ: http://www.fujitsu.com.

A Fujitsu Technology Solutions

A Fujitsu lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy a hagyományos IKT és a digitális innováció közötti egyensúly megteremtésével, magabiztosan kiaknázzák a digitális technológiában rejlő lehetőségeket. Termékekből, megoldásokból és szolgáltatásokból álló komplett portfóliójával versenyelőnyhöz juttatja ügyfeleit a digitális átalakulás korában. A Fujitsu több mint 29 ezer embernek ad munkát az Európa, a Közel-Kelet és Afrika országait és Indiát átfogó EMEIA-régióban. Bővebben: http://www.fujitsu.com/fts/about/

A szövegben említett cég- és terméknevek az érintett védjegytulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A sajtóközleményben közölt információk a kiadás időpontjában érvényesek, és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Date: 25 October, 2017
City: Budapest