GTM-KZ5KPGM
Skip to main content
  1. Home >
  2. A Fujitsuról >
  3. Hírek >
  4. Sajtóközlemények >
  5. 2010 >
  6. Fujitsu környezetvédelmi program

Fujitsu környezetvédelmi program

A Fujitsu bemutatta csoportszintű környezetvédelmi programjának hatodik ütemét

Budapest, April 21, 2010

A Fujitsu csoportszintű környezetvédelmi programjának most bemutatott hatodik üteme a 2010-es pénzügyi évtől a 2012-es pénzügyi évig terjedő (azaz a 2010. április 1. és 2013. március 31. közötti) időszakra határoz meg új célokat.

A Csoport középtávú környezetvédelmi jövőképe, a Green Policy 2020 (*1) megvalósításában fontos mérföldkőnek számító, új program 18 területen határoz meg konkrét célokat az ügyfelek és a társadalom javára, a belső reformok előmozdítására és a biodiverzitás megőrzésére.

A célok között szerepel az ICT termékek hatékonyságát javító kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzése, a széndioxid-kibocsátás ICT-szolgáltatások és -megoldások segítségével történő visszaszorítása, a gyártáshoz kötődő globális üvegházgáz-kibocsátás 6 százalékos mérséklése a 2012-es pénzügyi év végére a 1990-es pénzügyi évhez képest, valamint mérőszámok kidolgozása az üzleti működés biodiverzitásra gyakorolt hatásának illetve kapcsolódó hozzájárulásának számszerűsítésére.

Az elmúlt években jelenősen megváltoztak a vállalatok előtt álló környezetvédelmi kihívások a klímaváltozás elleni harc vagy éppen a biodiverzitás megőrzése terén. Javaslat született az üvegházgázok mennyiségének 50 százalékos csökkentésére és különböző nemzetközi biodiverzitási célok elérésére a 2050-ig terjedő időszakban. E törekvéseket figyelembe véve a vállalatok számára is egyre fontosabb a környezetvédelmi kezdeményezések hosszú távú megtervezése. Hogy segíteni tudjon a társadalomnak és a cégeknek globális környezetvédelmi céljaik megvalósításában, a Fujitsu Csoport is kiemelt figyelmet fordít a fejlett és innovatív ICT-megoldások fejlesztésére, valamint a Csoport üzleti tevékenységével járó környezetterhelés csökkentésére.

Mindezeket figyelembe véve, a Fujitsu csoport a középtávú környezetvédelmi jövőkép, a Green Policy 2020 célkitűzéseiből levezetve tervezte meg Környezetvédelmi Programja hatodik ütemét. A vállalat 18 konkrét célt fogalmazott meg és ezeket hat kategóriába rendezte. A hatodik ütem két új kategóriája a fejlett zöld ICT-technológiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés megerősítését, valamint a biodiverzitás megőrzését célozza. A két új kategória jól kiegészíti a korábbiakat, amelyek célja a termékek és szolgáltatások környezeti értékének növelése és a zöld ICT-termékek fejlesztése és szállítása, a Fujitsu Csoport környezeti „lábnyomának” csökkentése, a környezetirányítási szemlélet erősítése valamint a társadalom javát szolgáló környezetvédelmi hozzájárulás növelése.

Az új célok birtokában a Fujitsu Csoport még határozottabban, globális szinten dolgozik környezetvédelmi kezdeményezései megvalósításán.

A Csoportszintű Környezetvédelmi Program hatodik ütemének főbb jellemzői

1. A fejlett zöld ICT-technológiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés megerősítése A Csoport még erőteljesebben törekszik a kis széndioxid-kibocsátású gazdaság megteremtését elősegítő, innovatív zöld technológiák fejlesztésére. Olyan technológiákon dolgozik, amelyek több mint duplájára növelik a következő generációs adatközpontokban, hálózatokban és más területeken használt ICT-termékek általános hatékonyságát. Az így kidolgozott új technológiák több mint 35 százaléka a környezetterhelés csökkentését szolgálja. A számszerű K+F célok meghatározásával a Csoport gyorsítja a „zöld” fejlesztés folyamatát és a fejlett technológia tényleges termékekben és megoldásokban történő alkalmazását.

2. A termékek és szolgáltatások környezeti értékének növelése; zöld ICT megoldások fejlesztése és szállítása A Fujitsu Green Policy Innovation projektjének (*2) célja, hogy a zöld ICT segítségével lehetővé tegye az ügyfelek és a társadalom környezetterhelésének csökkentését és több mint 15 millió tonnával csökkentse a vállalat széndioxid-kibocsátását a 2009-es és 2012-es pénzügyi év közötti időszakban (azaz 2009. április 1. és 2013. március 31. között).

E cél megvalósítása érdekében a Fujitsu több mint 30 százalékra növeli új fejlesztései között a szigorúbb környezetvédelmi normákat kielégítő termékek arányát. A vállalat szintén kibővíti az energia- és erőforrás-felhasználás szempontjából kimagasló környezeti teljesítményt nyújtó termékek választékát. Emellett minden területen törekszik a környezetkímélő megoldások kialakítására – a gyártóipart, a szállítmányozást, az üzleti szektort, a háztartásokat és az energiatermelést is beleértve. Ezeket a megoldásokat az eddiginél szélesebb körben forgalmazza főbb üzleti régióiban, azaz Japán, Európa, az amerikai kontinens, valamint Ázsia és a csendes-óceáni térség területén, hogy segítsen ügyfeleinek és világ társadalmainak környezetterhelésük csökkentésében.

3. A Fujitsu Csoport környezeti „lábnyomának” csökkentése Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányzati Testületétől és más forrásokból származó tudományos ismereteket kamatoztatva a Fujitsu Csoport folyamatosan csökkenti üvegházgáz-kibocsátását. A cél a Csoport gyártással kapcsolatos globális emissziójának 6 százalékos csökkentése a 2012-es pénzügyi év végére az 1990-es pénzügyi év szintjéhez képest. E terv részeként a Csoport új célokat fogalmaz meg az újrahasznosítható energiaforrások felhasználására és alkalmazásuk bővítésére nézve. A Csoport előnyben részesíti beszállítói körében az olyan üzleti partnereket, akik maguk is törekszenek saját üvegházgáz-kibocsátásuk visszaszorítására. Emellett egyéb szempontokat (pl. a dolgozók ingázása és utazásai nyomán fellépő emissziót) is figyelembe vesz az üvegházgáz-kibocsátás számításakor, és üzleti tevékenysége minden pontján, az ellátási lánc egészében törekszik az emisszió mérséklésére.

4. A környezetirányítási szemlélet erősítése A Fujitsu Csoport globálisan integrált környezetirányítási rendszerrel javítja környezeti teljesítményét, és minden belső szervezetét és dolgozóját ösztönzi arra, hogy a környezetvédelmi szempontokra ügyelve végezze munkáját. A Csoport új ICT-rendszerek bevezetésével fejleszti környezetirányítási tevékenységét és intelligens környezetirányítási rendszereket épít. A környezetvédelmi szempontból érintett más felekkel (stakeholderekkel) folytatott aktív kommunikáció és az ennek során kapott visszajelzések segítségével erősíti környezetirányítási rendszerét.

5. A társadalom javát szolgáló környezetvédelmi hozzájárulás növelése A Fujitsu Csoport a 2010-es pénzügyi év végéig (azaz 2011. március 31-ig) elindítja a helyi cselekvést ösztönző „Act Local” rendszert, amelynek keretében megosztja a csoporton belül a világ különböző pontjain zajló társadalmi törekvések eredményeit. A rendszerben a Fujitsu irodái közkinccsé tehetik a tevékenységükkel kapcsolatos információkat, ösztönözve ezzel a projektek horizontális kiterjesztését, és gyorsítva a helyi közösségek szükségleteire reagáló intézkedések elindítását. Ennek során a Fujitsu Csoport együttműködik a helyi nonprofit, civil és egyéb szervezetekkel.

6. A biodiverzitás megőrzése Működése biodiverzitásra gyakorolt negatív hatásának visszafogása és az ICT biodiverizást megőrző hatásának erősítése érdekében a Fujitsu Csoport mérőszámokat dolgoz ki a biodiverzitást befolyásoló komplex tényezők számszerűsítésére. Ezeknek a mutatóknak a felhasználásával a vállalat rendszereket épít ki működése biodiverzitást gyengítő hatásának csökkentésére és az ICT biodiverzitást segítő hatásának jobb kiaknázására. A Fujitsu Csoport előnyben részesíti a beszerzés során a biodiverzitást megőrző tevékenységet folytató üzleti partnereket. Ezenkívül a csoport esettanulmányokat készít azokról a főbb irodákról, amelyek sikeresen alkalmazzák az ICT-t a biodiverzitás megőrzésére és ezzel hozzájárulnak a biodiverzitást támogató társadalom megteremtéséhez.

A Fujitsu Csoport egésze – minden szervezeti egységet és egyént beleértve – törekszik a csoportszintű környezetvédelmi program hatodik ütemében megfogalmazott célok megvalósítására. A Fujitsu aktívan fel fogja használni a program keretében születő innovatív zöld ICT-technológiákat, termékeket és szolgáltatásokat, hozzásegítve ezzel ügyfeleit az egyre magasabb környezetirányítási normák követéséhez.

Bővebben a Fujitsu Csoport környezetvédelmi programjának hatodik ütemében meghatározott 18 konkrét célról: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/stage6/

 

(*1) Green Policy 2020 A Fujitsu Csoport középtávú jövőképe, ami a vállalat globális környezetvédelmi problémák kezelésében vállalt szerepét és kapcsolódó filozófiáját ismerteti, és meghatározza a 2020-ig érvényes célokat. A 2007 júliusában kiadott dokumentum három területen – az ügyfelek és a társadalom érdekeinek védelme, a belső reformok ösztönzése és a biodiverzitás megőrzése – terén fogalmaz meg célokat.

(*2) Green Policy Innovation A Fujitsu Csoport zöld ICT-projektjének célja az ügyfelek és a társadalom környezetterhelésének mérséklése. A projekt a Csoport környezetvédelmi technológiáját és szakértelmét bevetve támogatja az olyan zöld ICT-megoldások használatát, amelyek összesen több mint 15 millió tonnával segítenek mérsékelni a szervezet széndioxid-kibocsátását a 2009-es és a 2012-es pénzügyi év közötti négy éves időszakban.

A Fujitsu

A Fujitsu az IT-alapú üzleti megoldások vezető szállítója a globális piacon. Mintegy 175 ezer embernek ad munkát a világ 70 országában. Globális szolgáltatási és rendszerszakértői csapatával, megbízható számítástechnikai illetve kommunikációs termékeivel és fejlett mikroelektronikai megoldásaival hozzáadott értékhez juttatja ügyfeleit. A tokiói központból irányított Fujitsu Limited (TSE: 6702) 4,6 ezer milliárd jen (47 milliárd dollár) konszolidált árbevételt ért el a 2009. március 31-ével zárt pénzügyi évben. Bővebben: www.fujitsu.com.  

A Fujitsu Technology Solutions

A Fujitsu Technology Solutions Európa vezető IT-infrastruktúra szállítója. Kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint az egyéni felhasználók igényeit is képes kielégíteni az európai, közel-keleti és afrikai országokat átfogó EMEA-régió valamint India összes fontos piacán. A vállalat a dinamikus infrastruktúra jegyében az IT termékek, megoldások és szolgáltatások teljes portfolióját kínálja a dinamikus adatközpont megoldásoktól kezdve a menedzselt infrastruktúrákig és az infrastruktúra, mint szolgáltatás (laaS) termékekig. A több mint 10 ezer embert foglalkoztató Fujitsu Technology Solutions a globális méretű Fujitsu Group tagvállalata, amely a világ 70 országában, több mint 160 ezer alkalmazottal kínál IT alapú üzleti megoldásokat ügyfeleinek. A tokiói központú Fujitsu konszolidált árbevétele a 2008. március 31-én lezárult pénzügyi évben elérte az 5,3 trillió yent, azaz 53 milliárd US dollárt. További információért látogasson el a hu.ts.fujitsu.com/aboutus oldalra.

 

További információ: Bozóki Tímea Tel: (1) 471-2137 E-mail: timea.bozoki@ts.fujitsu.com

 

Date: 21 April, 2010
City: Budapest