GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. ManageNow®: Zaručené řešení pro správu datového centra

Správa datového centra s využitím řešení ManageNow®

ManageNow®: Zaručené řešení pro správu datového centra

Jedním z hlavních úkolů správců datového centra je zajistit dostupnost a dynamickou flexibilitu aplikací a podpůrné infrastruktury IT pro průběžné firemní požadavky. Náklady spojené s plněním tohoto úkolu však vytvářejí značný tlak na dostupné rozpočty IT organizací a nechávají pouze malý prostor pro inovativní zlepšení. Nové technologie a aplikace v datovém centru zvyšují složitost správy IT, což se v organizacích IT často projevuje zvýšenými požadavky na pracovní sílu vedoucími k vyšším nákladům.

Výjimečné řešení ManageNow® bylo vyvinuto společností Fujitsu právě za účelem řešení těchto problémů. Balíčky řešení ManageNow® nabízejí snadnou a automatizovanou implementaci a efektivní provoz správy a automatizace datových center. Aktuální výpočet návratnosti investic (ROI) z outsourcingového projektu v Německu s více než 700 systémy demonstruje, že ManageNow®, ve srovnání s konvečním přístupem, snižuje měsíční provozní náklady na jeden systém nejméně o 50 %.

ManageNow představuje dvě různé skupiny produktů. Díky řešení ManageNow® Data Center Monitoring (Monitorování datového centra) víte vždy o všech aktivitách v datovém centru. Díky řešení ManageNow® Client & Server Automation (Automatizace klientů a serverů) zrychlíte neustálé zavádění změn.

ManageNow® Data Center Monitoring (Monitorování datového centra) Manage Now

Hledáte snadno škálovatelné řešení monitorování IT infrastruktury heterogenních datových center, které by sledovalo IT produkty společnosti Fujitsu (PRIMERGY, ETERNUS atd.) a také produkty významných dodavatelů úložišť a sítí SAN (Brocade, EMC, NetApp atd.)?

ManageNow® Client & Server Automation (Automatizace klientů a serverů) ManageNow®

Chtěli byste zjednodušit správu a monitorování heterogenních infrastruktur serverů, klientů a maloobchodních IT infrastruktur?

Moduly řešení ManageNow® ManageNow® Modules

ManageNow® for Data Center Monitoring (Monitorování datového centra) a ManageNow® for Client & Server Automation (Automatizace klientů a serverů) jsou předem připravená a předem konfigurovaná řešení založená na třech modulech: software, služby nasazení a podpora.

Případové studie a citace k řešení ManageNow® ManageNow® Case Studies & Quotes

Chcete vědět, jak skuteční zákazníci zvýšili implementací našeho řešení ManageNow® efektivitu nákladů a celkovou výkonnost firmy?