GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Jak fungují protiúčty

Jak fungují protiúčty

Remarketingové služby Fujitsu jsou neziskovou službou, která umožňuje zákazníkům co nejlépe prodat nebo koupit libovolné starší produkty na otevřeném trhu s použitými produkty. Nezáleží na tom, zda jde o produkty Fujitsu nebo o produkty dalších významných evropských výrobců.
 1. Centrum Fujitsu Remarketing požaduje přesný soupis zařízení nabízených k odprodeji. Soupis spolu s dokumentací odešlete pomocí formuláře Žádost o protiúčet (viz část ke stažení na této stránce). Centrum Fujitsu Remarketing také potřebuje znát jméno vašeho obchodního zástupce Fujitsu nebo preferovaného prodejce, pokud jste zařízení nekoupili přímo od výrobce. Uveďte také kontaktní informace včetně jména, e-mailové adresy a telefonních čísel pro případ, že by bylo třeba vás kontaktovat kvůli ujasnění některých detailů o zařízení.
 2. Centrum Fujitsu Remarketing na základě poskytnutých informací vaše zařízení ocení. Centrum Fujitsu Remarketing potom pro starší zařízení vyhledá nejlepší možnou tržní hodnotu, a to buď ve stejné zemi, kde se zařízení právě nachází, nebo kdekoli jinde v Evropě nebo za jejími hranicemi.
 3. Centrum Fujitsu Remarketing obvykle do pěti pracovních dní od přijetí kompletního podrobného seznamu písemně odpoví určenému obchodnímu zástupci nebo upřednostňovanému prodejci a zašle mu nabídku. V případě specializovanějších produktů nebo většího počtu zařízení může být termín mírně prodloužen.
 4. Nabídka centra Fujitsu Remarketing bude odpovídat aktuální hodnotě. Platnost je obvykle zhruba jeden měsíc. S ohledem na výkyvy na trhu použitých zařízení nemůže centrum Fujitsu Remarketing zaručit cenu déle než jeden měsíc. Centrum Fujitsu Remarketing může na požádání poskytnout odhad vývoje cen až na 12 měsíců, tyto ceny však nelze zaručit.
 5. Jakmile je dohodnut prodej nových zařízení, může být konečně stanovena cena zařízení protiúčtem v závislosti na naplánovaném harmonogramu a době, kdy lze použité zařízení předat. Pokud nebude zařízení předáno v dohodnutém čase, může být odhadní cena vrácena.
 6. Centrum Fujitsu Remarketing odkoupí zařízení od pobočky nebo zástupce společnosti Fujitsu v dané zemi. Ta potom podle okolností poskytne hodnotu protiúčtu buď přímo zákazníkovi, nebo preferovanému prodejci.
  Tato transakce obvykle proběhne po předání a auditu zařízení. V některých případech ale může být hodnota protiúčtu poskytnuta v průběhu nákupu. Pokud by předané produkty neuspěly v auditu (např. chybějící systémy nebo komponenty, poškození apod.), centrum Fujitsu Remarketing upozorní pobočku nebo zástupce společnosti Fujitsu v dané zemi. Pobočka nebo zástupce kontaktuje zákazníka přímo nebo prostřednictvím preferovaného prodejce.
 7. Centrum Fujitsu Remarketing realizuje převzetí zařízení obvykle vlastními silami, v některých případech však může centrum Fujitsu Remarketing o dodání požádat zákazníka nebo prodejce.
  Pokud si zařízení vyzvedává centrum Fujitsu Remarketing, zákazník musí produkty připravit k vyzvednutí a bezpečnému převozu (zabalené, na paletách a na nakládací rampě).
Další podrobnosti i ostatní podmínky jsou součástí standardních podmínek, které lze stáhnout z tohoto webu. 
Chcete-li získat další informace, obraťte se na tento kontakt: trade-in@ts.fujitsu.com