GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Ready4You

Ready4You

Finanční leasing

Finanční leasing je smlouva mezi „vlastníkem“ zařízení neboli pronajímatelem a „uživatelem“ neboli nájemcem. Do smlouvy lze zahrnout veškeré náklady na hardware, software, školení, instalaci a servis. Nájemce odpovídá za údržbu a pojištění zařízení, je však možné zakoupit servisní balíčky a servisní smlouvy buď přímo od společnosti Fujitsu, nebo od některého z našich partnerů.

Splátkový prodej

Splátkový prodej je smlouva mezi „vlastníkem“ zařízení neboli pronajímatelem a „uživatelem“ neboli nájemcem. Do smlouvy lze zahrnout veškeré náklady na hardware, software, školení, instalaci a servis. Nájemce odpovídá za údržbu a pojištění zařízení, je však možné zakoupit servisní balíčky a servisní smlouvy buď přímo od společnosti Fujitsu, nebo od některého z našich partnerů.

Modernizace technologie

Modernizace technologie je řešení, které umožňuje nájemci vyměnit předem stanovenou část zařízení v pronájmu za nejnovější technologie Fujitsu. Pravidelné výměny pronajatého zařízení umožňují nájemci pružněji reagovat na měnící se nároky na technologické vybavení potřebné pro běh společnosti a zároveň odstraní potřebu likvidace zastaralého vybavení.