GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Možnosti výměny zařízení

Možnosti výměny zařízení

Možnosti výměny zařízení umožňují přechod ze starého technického vybavení na nové. Zvyšují flexibilitu při zahájení či ukončení leasingové smlouvy. Na začátku leasingového období za vás poskytovatel leasingu s dodavateli dojedná veškeré náklady na dopravu, instalaci a další úkony. Po doručení a instalaci pak začnete platit splátky leasingu v předem stanovené výši. Díky této možnosti není nutné uzavírat více různých leasingových smluv k pokrytí nákladů na dopravu v rámci počáteční instalační periody leasingového období.

Leasing probíhá normálním způsobem po stanovenou dobu. Na konci základního leasingového období vám ale tato služba umožňuje flexibilní přechod na nejnovější technologii. Přechod může vyžadovat další použití některého, ale ne veškerého vybavení, které je předmětem leasingu. V takové situaci lze splátky upravit s ohledem na zvolené možnosti pokračování po ukončení leasingového období:
  • Pokud je určité procento vybavení vráceno kvůli zastaralosti, je stejné procento odečteno od platby za pronájem.
  • Pokud je původní vybavení zachováno, aktuální splátky leasingu jsou prodlouženy do nového leasingového období.
  • Pokud je určité procento původního vybavení zaměněno za nejnovější produkty, je uzavřena nová leasingová smlouva na částku beroucí v potaz podíl nového a původního vybavení.

Řešení výměny zařízení lze využít s finančním leasingem, operativním leasingem nebo splátkovým prodejem. Období leasingu je obvykle od 1 do 3 let.

Kontaktujte nás: 

Finanční služby

Ke stažení:

Brožura: Řešení výměny zařízení