GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Řešení s cenou „per seat“

Řešení s cenou „per seat“

Řešení s cenou „per seat“ umožňuje vypočítat celkové náklady na veškerý hardware, software, instalace, školení, správu a údržbu na základě počtu lidí používajících dané prostředky a podle toho strukturovat leasing. Tato možnost je ideální pro rostoucí podniky, protože umožňuje nainstalovat IT řešení v plné kapacitě, jakou bude rozvíjející se podnik potřebovat, zpočátku však platíte jen za počet lidí, který je aktuálně používá. Leasingové splátky rostou s nárůstem počtu zaměstnanců. Na začátku leasingu platí zákazník za domluvený počet zaměstnanců měsíčně nebo čtvrtletně a splátky jsou v průběhu času navyšovány v souladu s nárůstem počtu zaměstnanců.

Řešení s cenou „per seat“ lze využít s finančním leasingem, operativním leasingem nebo splátkovým prodejem. Období leasingu je obvykle od 1 do 3 až 5 let.

Kontaktujte nás: 

Finanční služby

Ke stažení 

Brožura: Cena podle počtu počítačů