GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Řešení migrace a konsolidace

Řešení migrace a konsolidace

Rozhodnutí k přechodu z jedné platformy na jinou nebo sjednocení kanceláře s velkým množstvím IT zařízení může být pro podnik nejen složité, ale i finančně vyčerpávající. Naše komplexní řešení migrace a konsolidace vás této zátěže zbaví.

Můžete se rozhodnout pro migraci všech informačních technologií na kompletní řešení od společnosti Fujitsu. V takovém případě můžeme zákazníkovi pomoci s auditem, revizí a sledováním veškerého vybavení IT nebo jeho části a vyhodnotit potřebnost tohoto vybavení pro podnik. Pokud již vybavení není potřebné, máme tým specialistů, který posoudí, zda je lze odkoupit nebo likvidovat v souladu s aktuálními standardy WEEE pro nakládání s odpadem.

Případně si můžete přát konsolidovat veškerou úložnou a serverovou kapacitu nebo jejich část k dosažení maximální efektivity. Můžete také chtít kombinovat své zdroje z důvodu stěhování kanceláře nebo akvizice nových pracovišť. Všechny tyto situace v podnikání mohou být snadno vyřešeny pomocí našich řešení migrace a konsolidace.

Řešení migrace a konsolidace umožňují zahrnutí všech souvisejících nákladů do leasingu, takže můžete najednou splácet hardware, software, školení, instalace, údržbu, služby apod.

Řešení migrace a konsolidace lze využít s finančním leasingem, operativním leasingem a splátkovým prodejem. Období leasingu je obvykle od 1 do 3 až 5 let.

Kontaktujte nás:

Finanční služby