GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Designed4You

Designed4You

Operativní leasing

Operativní leasing je smlouva mezi „vlastníkem“ zařízení neboli pronajímatelem a „uživatelem“ neboli nájemcem. Do smlouvy lze zahrnout veškeré náklady na hardware, software, školení, instalaci a servis.

Mezinárodní rámcová smlouva

Pokud jste velký podnik působící ve více zemích, je vhodné pro potřeby leasingu využít mezinárodní rámcovou smlouvu. Nájemce i pronajímatel uzavřou jednu smlouvu, která obsahuje veškeré podmínky. Následně jsou po dokončení a instalaci zařízení na jednotlivých místech nebo v jednotlivých fázích podepsány samostatné leasingové plány. Výhodou jsou oddělené a sledovatelné náklady na každou instalaci.

Řešení pro odložení splátek

Řešení pro odložení splátek vám umožní odložit úhradu vybraného leasingu až o 6 měsíců, i když nové vybavení již bylo dodáno a nainstalováno. Pružné nastavení splátek je ideální v případě, že čekáte na začátek nového fiskálního období nebo očekáváte vklad hotovosti.

Řešení pro dynamickou kapacitu

Termín „dynamická kapacita“ používá společnost Fujitsu k označení široké škály řešení, která umožňují kolísání výše vašich plateb v závislosti na serverové či úložné kapacitě, kterou aktuálně využíváte. V rámci těchto řešení je stanoven „základní“ poplatek, který je vypočítán na základě odhadované měsíční míry využití kapacity, a jakékoli překročení této míry je automaticky měsíčně protokolováno a účtováno na základě dohodnuté sazby.

Řešení migrace a konsolidace

Rozhodnutí k přechodu z jedné platformy na jinou nebo sjednocení kanceláře s velkým množstvím IT zařízení může být pro podnik nejen složité, ale i finančně vyčerpávající. Naše komplexní řešení migrace a konsolidace vás této zátěže zbaví.

Řešení s cenou „per seat“

Řešení s cenou „per seat“ umožňuje vypočítat celkové náklady na veškerý hardware, software, instalace, školení, správu a údržbu na základě počtu lidí používajících dané prostředky a podle toho strukturovat leasing. Tato možnost je ideální pro rostoucí podniky, protože umožňuje nainstalovat IT řešení v plné kapacitě, jakou bude rozvíjející se podnik potřebovat, zpočátku však platíte jen za počet lidí, který je aktuálně používá. Leasingové splátky rostou s nárůstem počtu zaměstnanců. Na začátku leasingu platí zákazník za domluvený počet zaměstnanců měsíčně nebo čtvrtletně a splátky jsou v průběhu času navyšovány v souladu s nárůstem počtu zaměstnanců.

Řešení s využitím zpětného leasingu

Řešení s využitím zpětného leasingu nám (pronajímateli) umožňuje odkoupit celé vaše stávající portfolio IT nebo jeho část a potom vám je zpět pronajmout na domluvené časové období za domluvené měsíční nebo čtvrtletní splátky.

Možnosti výměny zařízení

Možnosti výměny zařízení umožňují přechod ze starého technického vybavení na nové. Zvyšují flexibilitu při zahájení či ukončení leasingové smlouvy. Na začátku leasingového období za vás poskytovatel leasingu s dodavateli dojedná veškeré náklady na dopravu, instalaci a další úkony. Po doručení a instalaci pak začnete platit splátky leasingu v předem stanovené výši. Díky této možnosti není nutné uzavírat více různých leasingových smluv k pokrytí nákladů na dopravu v rámci úvodní instalace.