GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Datová centra

Produkt Optimalizace služeb pro datová centra

Datová centra

Potřebný prostor pro zařízení IT, náklady na energie a zabezpečení jsou klíčové parametry pro zákazníky, kteří mají své vlastní IT. Nezáleží na tom, zda potřebujete předběžné posouzení nebo kompletní formální osvědčení o energetické úspornosti datového centra. Společnost Fujitsu vám nabízí komplexní posouzení, certifikaci a také cenné informace o úspornosti datového centra. Dále vás upozorní na dopady plánovaných změn před tím, než k nim dojde.

Společnost Fujitsu nabízí následující služby OPTIMIZATION Services pro software:

Posouzení rizika zařízení

Na datová centra jsou vynakládány značné investice, ale infrastruktura často nesplňuje požadavky provozu IT. Posouzení rizika zařízení slouží k jasnému vyhodnocení všech faktorů, které ovlivňují zabezpečení, spolehlivost a energetickou úspornost provozu IT a ke kvalifikovanému doporučení optimalizačních opatření, které zvýší bezpečnost a efektivitu vašeho datového centra. Služba také zohledňuje ekonomickou únosnost doporučení, aby se zajistila maximální efektivita provozních nákladů.

Posouzení připravenosti zařízení

Zajištění správné vyváženosti prostoru, napájení a chlazení datového centra je obvykle nejsložitějším úkolem pro majitele/provozovatele důležitých zařízení. Od umístění výpočetního, síťového a úložného hardwaru po řízení cirkulace vzduchu a používání nezbytné podpůrné infrastruktury, např. klimatizace, mohou nejen všechny tyto faktory ovlivnit proudění vzduchu v datovém centru. Techniky simulace představují jedinou vědeckou metodu pro efektivní nalezení odpovědí.

Energetická certifikace zařízení

Stoupající ceny energií představují pro datová centra reálný problém, zejména pokud využívají starší infrastrukturu vybavení IT a napájení. Zatímco investice do vybavení IT spíše klesají, náklady na energii neustále stoupají. Služba Energetická certifikace zařízení společnosti Fujitsu vám pomůže dostat tyto náklady pod kontrolu a optimalizovat energetickou účinnost.