GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Aplikační služby >
 4. Správa informací

Správa informací

Pro každou organizaci založenou na poskytování služeb nebo vědomostí je efektivní správa informací v průběhu celého jejich životního cyklu klíčovou záležitostí. Během životního cyklu informací, který začíná jejich vytvořením, pokračuje ukládáním, sdílením, vyhledáváním a expirací a končí archivováním, představuje správa informací často nákladný a složitý úkol.
Pod vlivem současného ekonomického prostředí, důrazu kladeného na snižování nákladů a přísnějších požadavků na regulaci se správa informací stává centrem pozornosti klientských organizací v soukromém i veřejném sektoru. Spolu s tím, jak se klienti snaží udržet a rozšířit okruh svých zákazníků, se navíc jejich informační aktiva mění v klíčový nástroj, prostřednictvím kterého lze zákazníkům lépe porozumět a vhodným způsobem transformovat nejdůležitější obchodní procesy.
Pokud organizace provádí správu informací efektivně, má příležitost ušetřit až 30 % nákladů na zaměstnance a zároveň zlepšit služby poskytované zákazníkům, plnit legislativní požadavky a docílit pružnějšího provozu.

Mezi typické problémy v oblasti správy informací patří následující:

 • Optimalizace a automatizace klíčových obchodních procesů – např. podávání přihlášek a udělování grantů nebo povolení, komunikace se zákazníky a vyřizování stížností, průzkum, vytváření a publikování děl
 • Podpora spolupráce prostřednictvím sdílení a využívání korporátních znalostí
 • Zajištění souladu s legislativou, standardy a směrnicemi
 • Informované strategické rozhodování na základě metod business intelligence a analýzy obsahu
 • Správa strukturovaných i nestrukturovaných dat – cílem je poskytnout organizaci jednotný a komplexní pohled na klienty, projekty a partnery a umožnit jí příslušné informace snadno a bezpečně využívat
Řešení společnosti Fujitsu pro správu informací zahrnuje:

 • Inteligentní skenování a záznam údajů – řešení problémů s uchováním a správou papírových dokumentů prostřednictvím zařízení, jako jsou skenery PFU, spravované či cloudové služby, poradenství pro firmy a odborné znalosti v oblasti softwaru.
 • Case management a správa obchodních procesů – definování, zlepšování a řízení procesů s použitím technologií pro správu vztahů se zákazníky a obchodních procesů, zlepšování efektivity a poskytování služeb
 • Týmová spolupráce – sdílení informací mezi konzultanty a využití korporátních znalostí, maximální efektivita na poli práce s nejnovějšími mobilními technologiemi a komunikačními nástroji
 • Business intelligence – použití metod business intelligence (na strukturované údaje v datových úložištích a databázích) a analýzy obsahu (na dokumenty a e-maily), prostřednictvím kterých lze získat jednotný přehled všech informací a podpořit efektivitu rozhodování
 • Archivace a E-discovery – správa podnikového obsahu a záznamů, při které jsou údaje shromažďovány a zabezpečeny, aby je bylo možné jednoduše zpřístupnit v celé společnosti v souladu s legislativními požadavky
 • Publikování – lepší kontrola nad portály, extranetem, intranetem a weby, racionalizace přístupu, snižování nákladů a lepší sdílení informací
Společnost Fujitsu je v oblasti poskytování služeb správy informací špičkou na trhu. Díky našim rozsáhlým zkušenostem v oboru a prověřené komplexní infrastruktuře pomáháme organizacím:

 • Maximalizovat hodnotu informačních aktiv zvýšením efektivity provozu
 • Zajistit soulad s měnícími se obchodními potřebami i právním prostředím, v němž působí
 • Snížit rizika a náklady spojené se správou informací

Společnost Fujitsu disponuje širokým spektrem řešení a spolupracuje s nejpokročilejšími společnostmi v oboru. V rámci zmíněných řešení využívá možnosti skenerů od společnosti PFU, architektury pro ukládání a archivaci dat se součástmi společnosti Eternus a také software jako SmartDocs nebo KnowledgeLake. Výhodou pro zákazníka je, že plnění všech smluv zajišťuje jeden poskytovatel a zákazník má jistotu, že získá bezpečný, výkonný a optimalizovaný systém pro veškerý provoz IT.