GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Správa protokolu SNMP

Software pro stanice správy

SNMP je standardizovaný protokol pro přenos příkazů a informací o správě. Agent SNMP tedy nevyžaduje žádný speciální typ platformy pro správu. Lze ho připojit ke každé platformě podporující protokol SNMP. To se vztahuje také na agenty SNMP systému BS2000 a rozhraní HNC. Systémy BS2000 tak lze integrovat do rozsáhlých prostředí pro správu informací a upozornění pomocí moderních stanic správy.

Ke komunikaci s konkrétními subagenty slouží následující aplikace pro správu:

  • CMBS2 pro subagenta Console Monitor
  • PMBS2 pro subagenta Performance Monitor
  • BMBS2 pro subagenty MIB-II a BCAM
  • CluMon pro subagenta HIPLEX (Cluster Monitor)

Tyto aplikace lze integrovat do uživatelských rozhraní platforem pro správu, lze je však také spustit jako samostatné aplikace.
Aplikace pro subagenty Console and Application Monitor (CMBS2), Performance Monitor (PMBS2), BCAM Monitor (BMBS2) a Cluster Monitor (CluMon) je možné používat pouze s platnou licencí k produktu obsahujícímu příslušné subagenty.