GTM-PMS6HVM
Skip to main content

IFG (BS2000/OSD)

Vytváření formátů obrazovky pro aplikační programy systému FHS

Současná verze: V8.3

Interaktivní generátor formátů (IFG) umožňuje vývojářům vytvářet formáty obrazovek (masky) v interaktivním režimu na terminálu pro zobrazování dat. „Interaktivní“ znamená postupné generování nebo změny formátu (rozložení obrazovky) přímo na obrazovce s využitím dotazů generátoru IFG. Tento uživatelsky přívětivý průvodce pokračuje až k bodu, kdy je dokončený formát uložen v knihovně formátů. V závislosti na úrovni znalosti systému, kterou má vývojář, je možné použít některé nebo všechny dotazy na uživatele.

Výhody:
  • Generátor IFG vytváří formáty pro aplikační programy používající systém zpracování formátů (FHS) BS2000. 
  • V zájmu usnadnění vývoje aplikačních programů využívajících systém FHS může generátor IFG generovat prvky, které pomohou s adresováním v následujících programovacích jazycích: Assembler, COBOL, RPG, Pascal, C/C++, FORTRAN, PL/I a DRIVE. 
  • Generátor IFG je aplikační program, který běží v interaktivním režimu a využívá pro své uživatelské rozhraní systém FHS. 
  • Systém IFG podporuje sadu UNICODE.