GTM-PMS6HVM
Skip to main content

TIAM (BS2000)

Metoda přístupu pro interaktivní režim v systému BS2000, která umožňuje zadávání příkazů přímo z terminálu

Současná verze: V13.2

TIAM je metoda přístupu pro interaktivní režim založená na správci komunikace openNet Server. Dialog mezi uživatelem terminálu a počítačem se skládá ze spontánní posloupnosti příkazů bez předstruktury, které jsou převzaty z jazyka příkazů operačního systému. Tyto příkazy, které jsou zadávány přímo v terminálu v interaktivním režimu, umožňují provádění následujícího typu funkcí:
  • úprava souborů,
  • řazení,
  • kompilace a interaktivní testování programů,
  • zahajování dávkových úloh,
  • aktivace různých znakových sad,
  • zobrazení a úprava charakteristik terminálů.

V interaktivním režimu je možné spouštět i programy napsané uživateli. Jsou spouštěny příkazem z terminálu. V rozhraní programu pro vstup a výstup prostřednictvím terminálu jsou k dispozici odpovídající makroinstrukce, volání COBOL-CALL a rozhraní jazyků FORTRAN, PL/I a C, které mohou také obsluhovat logické terminály.

Interaktivní provoz je možné použít u všech procesorů v systému BS2000 v počítačové síti z jednoho terminálu. Uživatel u terminálu odešle přidělení příslušnému počítači pomocí přístupového jazyka odpovídajícího dané síti. Je možný interaktivní přístup v souladu se standardem POSIX.

Od verze 12.0 je systém TIAM podsystémem systému BS2000 a od verze V3.0 podporuje v systému BS2000 funkci HIPLEX. Systém TIAM přijímá žádosti o připojení od terminálu, zahajuje pro jednotlivá připojení samostatnou úlohu (například pro jednotlivé terminály), na žádost uživatele ukončí připojení a uvolní prostředky.