GTM-PMS6HVM
Skip to main content

RAV (BS2000)

Účetnictví pro systémové prostředky datových center

Současná verze: V5.1

RAV je účetní nástroj pro fakturaci využití prostředků podle uživatelů. Nástroj RAV vyhodnocuje účetní záznamy systémů a produktů ve formě typů prostředků.
Mezi příklady účetních dat shromážděných podle úloh a oceněných pro operační systém BS2000 a produkty systému BS2000 (VM2000, HSMS, SESAM/SQL-Server, openUTM a openFT) patří následující:
  • doba využití procesoru v milisekundách,
  • doba využití procesoru normalizovaná pomocí RPF (Relative Performance Factor) v milisekundách,
  • doba běhu úlohy,
  • počet úloh,
  • počet linek asynchronního převádění,
  • celkové využití diskového prostoru v úložištích.

Mezi funkce nástroje RAV patří:

  • Ručně zaznamenávaná doplňková data (například časy bloků, podpora v terénu, přiřazené lidské zdroje, nepeněžní zdroje) a účetní data generovaná v jiných operačních systémech je možné importovat prostřednictvím vyhrazeného rozhraní.
  • Všechny poskytnuté prostředky a služby jsou zákazníkům datového centra fakturovány na základě předdefinovatelné konfigurace nebo zákaznických tarifů.
  • Nástroj RAV generuje různé účetní záznamy, včetně jednotlivých a souhrnných výkazů využití prostředků a statistik týkajících se procesů a relací. 
  • Datová centra využívající různé systémy mohou provozovat centralizované účetnictví prostředků v jednom vybraném systému. K tomu slouží volitelná jednotka RAV-BAS-M.