GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for Egenera PAN

Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for Egenera PAN

Rychlá cesta k nepřetržitému provozu

Zvýšené nároky na produktivitu a spolehlivost datových center na jedné straně a nové požadavky kladené virtualizací a cloud computingem na straně druhé vedou k otázce: Jak lze tyto výzvy překonat?

Se systémem PRIMEFLEX for Egenera PAN umožňuje společnost Fujitsu organizacím rozšířit jejich podnikání, odstranit složitost a omezit rizika umožněním rychlejší implementace a nasazením výkonného řešení IT infrastruktury. Představuje ověřenou a předem odzkoušenou referenční architekturu spojující servery, úložiště, síťovou konektivitu a infrastrukturu a volitelný software správy cloudu. Řešení automatizuje úlohy IT managementu, zkracuje čas potřebný na implementaci nových IT projektů a současně zlepšuje úrovně servisní smlouvy SLA prostřednictvím vestavěných mechanismů vysoké dostupnosti a obnovy po havárii ve fyzických i virtuálních prostředích.

PRIMEFLEX for Egenera PAN – Výhody pro vás:

  • Rychlejší dodání podnikového IT, snížení rizik projektů a náročnosti implementace prostřednictvím předem definované, ověřené a předem odzkoušené referenční architektury 
  • Flexibilní reakce na podnikové změny prostřednictvím profilů bezstavových serverů, které lze konfigurovat v různých platformách pouhými několika klinutími myši 
  • Lepší servisní úrovně a zajištění nepřetržitého provozu prostřednictvím integrované funkce odolnosti proti selhání N+1 a jednoho automatizovaného plánu obnovy 
  • Nižší kapitálové náklady a náklady na licencování na základě integrované podpory VMI (Virtual Machine Instance). V případě konfigurace obnovení po havárii nevyžaduje sekundární systém stejnou konfiguraci ani další licence softwarových aplikací 
  • Nižší provozní náklady na základě snadné a jednotné správy infrastruktury