GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2011 >
  7. S výkonem 8,162 petaflopsů se superpočítač K umístil v čele žebříčku nejrychlejších počítačů světa - TOP500.

Fujitsu a RIKEN sestavily nejvýkonnější počítač na světě

S výkonem 8,162 petaflopsů se superpočítač K umístil v čele žebříčku nejrychlejších počítačů světa - TOP500.

Praha, July 20, 2011

Společnosti RIKEN a Fujitsu sestavily nejvýkonnější počítač na světě - superpočítač K a obsadily první místo v žebříčku TOP500, který byl zveřejněn na 26. mezinárodní konferenci superpočítačů (ISC'11) konané v německém Hamburku. Tohoto umístění bylo dosaženo na základě měření výkonu superpočítače K, který tyto dvě firmy společně vyvíjejí.

Počítačový systém K, který zabodoval v žebříčku TOP500, je v současnosti ve fázi konfigurace. Skládá se z 672 počítačových jednotek (racků) vybavených celkem 68 544 procesory. Tento zatím nedokončený systém si své místo na čele žebříčku TOP500 vysloužil tím, že ve srovnávacím testu LINPACK dosáhl s hodnotou 8,162 petaflopsů (kvadrilionů operací v plovoucí desetinné čárce za sekundu) nejvyššího výkonu na světě. Kromě toho se tento systém vyznamenal vysokým standardem výpočetní účinnosti s hodnotou 93,0 %. Stalo se tak poprvé od června 2004, kdy první místo v žebříčku TOP500 obsadil japonský superpočítač zvaný Earth Simulator.

Historie Společnosti RIKEN a Fujitsu spolupracují na vývoji superpočítače K s cílem zpřístupnit jej uživatelům do listopadu 2012 v rámci iniciativy High-Performance Computing Infrastructure (HPCI) vedené japonským ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Superpočítač K bude tvořen více než 800 počítačovými jednotkami, z nichž každá bude vybavena extrémně rychlými a energeticky úspornými procesory, které využívají síť schopnou ohromného počtu vzájemných propojení. Tento superpočítačový systém spojuje špičkové technologie zaměřené na vysoký výkon a vysokou spolehlivost.

Test výkonu systému ve fázi konfigurace byl proveden měřením rychlosti superpočítače K pomocí srovnávacího testu LINPACK. Výsledky tohoto testu umístily systém do čela 37. vydání žebříčku nejrychlejších superpočítačů světa TOP500. Žebříček TOP500 byl poprvé sestaven v roce 1993 a v současnosti je aktualizován dvakrát ročně – v červnu a listopadu.

Výkon a budoucnost superpočítače K Ve srovnávacím testu LINPACK spuštěném na části systému, který v konfigurovaném superpočítači K zaměstnává 68 544 procesorů, dosáhl systém nejvyšší výkon na světě – 8,162 petaflopsů. Tímto výkonem si systém vysloužil první místo v žebříčku TOP500. Avšak nejen to – v oblasti největších superpočítačů světa dosáhl výjimečně vysoké výpočetní účinnosti 93,0 %. Úspěchu bylo dosaženo díky tomu, že superpočítač K integruje ohromný počet procesorů, schopnost vzájemného propojení jednotlivých procesorů a software, který dokáže v tomto hardwaru probudit nejvyšší výkon. Jakmile bude v roce 2012 dokončena konfigurace superpočítače K, měl by v testu LINPACK dosáhnout výkonu 10 petaflopsů. Systém bude široce využíván v nejrůznějších vědeckých oborech, kde by měl přispět k získání výzkumných výsledků světového významu. Superpočítač K je produktem výlučně japonského úsilí, od výzkumu a vývoje procesorů až po návrh a výrobu systému. Očekává se, že superpočítač K bude mít přelomový vliv v takových oborech, jako je výzkum globálního klimatu, meteorologie, prevence před přírodními katastrofami či lékařství, a přispěje k vytvoření prosperující, bezpečné společnosti. Společnosti RIKEN a Fujitsu budou neúnavně pokračovat na přípravách produktivního nasazení systému v roce 2012.

"Jsem šťastný, že jsme navzdory velkému zemětřesení na východě Japonska dosáhli tohoto výsledku, za kterým stojí nezměrné úsilí všech zúčastněných. Jsem upřímně vděčný především našim partnerům z oblasti Tohoku za jejich nasazení při pravidelné dodávce součástek, přestože byli sami postiženi přírodní katastrofou. Spojení statisíců součástek a rychlé uvedení takto rozsáhlého počítačového systému, které by bylo téměř nerealizovatelné s využitím konvenčních technologií, vyžaduje neuvěřitelnou spolehlivost. Věřím, že tato spolehlivost je skutečným vrcholem japonské výroby. Nehodláme usnout na vavřínech a ztratit z očí svůj cíl, kterým je cesta vpřed. Budeme pokračovat ve vývoji tohoto systému, a jakmile jej dokončíme, využijeme superpočítače K k dosažení všech cílů, které nám umožní," říká Michiyoshi Mazuka, ředitel a hlavní jednatel společnosti Fujitsu Limited.

"Rád bych vyjádřil svou hlubokou vděčnost všem, počínaje našimi kolegy ve vývoji z partnerské společnosti Fujitsu Limited, kteří tak neúnavně pracovali na stavbě superpočítače K navzdory náročným podmínkám po velkém zemětřesení na východě Japonska. Je báječné, že se s nimi o tento okamžik můžeme podělit. Pevně věřím, že síla a houževnatost prokázaná v průběhu tohoto projektu umožní také obnovit zdevastovanou oblast Tohoku. Naším cílem je dokončit tento projekt do června příštího roku. Naše nezdolné nasazení při údržbě a provozu systému nepovolí, takže se těším na skvělé výsledky, kterých dosáhneme, jakmile tento nejvýkonnější superpočítač na světě zpřístupníme uživatelům na celém světě," doplňuje Ryoji Noyori, prezident společnosti RIKEN

Společnost RIKEN Posláním společnosti RIKEN je komplexní výzkum v oblasti vědy a techniky (s výjimkou humanitních a společenských věd) v souladu s „ustanovením společnosti RIKEN“ a zveřejňování výsledků vlastního vědeckého výzkumu a technologických pokroků. Společnost RIKEN provádí experimentální výzkum na vysoké úrovni v celé řadě oborů, mezi které patří fyzika, chemie, lékařské vědy, biologie a strojírenství, a zabývá se jak základním výzkumem, tak praktickými aplikacemi. Společnost RIKEN byla založena v roce 1917 jako soukromá nadace pro výzkum. V roce 2003 se přetransformovala v nezávislou správní instituci spadající pod japonské ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a techniky.

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. Fujitsu Technology Solutions nabízí v České republice kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na: http://cz.fujitsu.com/.

O společnosti Fujitsu Limited Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je předním světovým poskytovatelem ICT řešení pro globální trh. Jeho tým tvoří přibližně 170 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníků v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2010, dosáhly výše 4,6 bilionu jenů (50 miliard amerických dolarů). Více informací je k dispozici na webu http://www.fujitsu.com/.

Poznámky pro novináře: Superpočítač K Superpočítač K, společně vyvíjený společnostmi RIKEN a Fujitsu, je součástí iniciativy High-Performance Computing Infrastructure (HPCI) vedené japonským ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Konfigurace superpočítače K byla zahájena na konci září 2010. S dostupností pro uživatele se podle plánu počítá v roce 2012. "Superpočítač K" je přezdívka, kterou používá společnost RIKEN pro superpočítač v tomto projektu od července 2010. Písmeno K pochází ze znaku "kei" japonské abecedy kandži, ve které označuje "deset peta" neboli deset na šestnáctou. Logo superpočítače K, odvozené od japonského znaku "kei", bylo vybráno v říjnu 2010. Původní význam znaku "kei" je velká brána, proto všichni doufají, že se systém stane novou bránou k počítačové vědě.

TEST LINPACK Program vyvinutý J. Dongarrou, Ph.D. z University of Tennessee, který slouží k řešení soustav lineárních rovnic maticovou metodou. O tento srovnávací testovací program se opírá žebříček TOP500, který hodnotí výkon světových superpočítačů a je zveřejňován každoročně v červnu a listopadu.

Kontakt pro novináře:

Pavlína Bolfová Marketing and PR Manager Fujitsu Technology Solutions ČR The Park, V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika E-mail: pavlina.bolfova@ts.fujitsu.com, Tel: +420 233 032 867 Web:http://cz.fujitsu.com/

Fujitsu a logo Fujitsu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Fujitsu Limited ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní zde zmiňované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace uvedené v této tiskové zprávě jsou platné v době vydání a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Date: 20 July, 2011
City: Praha