GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Transformace správy životního cyklu

ŘEŠENÍ

Probíhá revoluce v podnikové strategii. Touto revolucí je správa životního cyklu (PLM). Čím se liší toto vzedmutí od předchozích konfrontací řídicích strategií? Tím, že obě strany – inovátoři i propagátoři status quo – si činí nárok na správu životního cyklu. Podobně jako u většiny podnikových zkratek bývá i význam zkratky PLM chápán nesprávně. Správa životního cyklu produktu je spojením špičkových produktů a služeb, které jsou nasazeny proto, aby zvládly úkoly současného složitého prostředí pro vývoj produktů.

Výhoda spočívá v produktu

Na jedné straně správy životního cyklu jsou společnosti, které se soustřeďují na přepracování procesů. Tyto společnosti mají pochopitelně zájem, aby se společnosti soustředily na transakční procesy. Tyto společnosti reprezentují status quo. Na druhé straně je správa životního cyklu zaměřená na produkt. Tato skupina přistupuje ke správě životního cyklu produktu s neutuchající snahou vytvářet konkurenční výhodu pomocí skvělých produktů. Je to tak jednoduché. Procesy jsou chápány jako prostředek k dosažení cíle. Vaším cílem je samozřejmě tvorba ekonomické hodnoty. Tu je možno dosáhnout pouze zaměřením na produkt.