GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Výroba

Výroba, která šetří energii a vodu a produkuje méně odpadu

Továrna Fujitsu v Augsburgu stanovila během řady let mnoho standardů v oblasti vysoké kvality výroby, a to zejména díky snaze o úsporu energie, omezení odpadu a optimalizaci využití vody. Výsledkem je snížení celkového dopadu na životní prostředí. Továrna v Augsburgu je zaměřena na celou řadu aktivit včetně výzkumu a vývoje, výroby systémových desek, výroby ve velkém objemu, výroby serverů a racků a provozování renomovaného testovacího centra. Společnost Fujitsu dosáhla v rámci tohoto výrobního zařízení výrazných úspor díky iniciativám pro řízení spotřeby energie a ochranu životního prostředí.

Řadou opatření podniknutých od poloviny 90. let minulého století se podařilo snížit množství elektrické energie potřebné k výrobě jednoho počítače ve výrobním závodě v Augsburgu o více než 50 procent. Například díky zkrácení doby testování jednoho systému z 24 hodin na méně než 1 hodinu poklesla spotřeba energie o 65 %, aniž by došlo ke snížení kvality.

Továrna v Augsburgu si nadále stanovuje ambiciózní cíle a v současnosti se snaží o dosažení každoročního poklesu spotřeby elektrické energie o 6 %, což odpovídá 75 typickým německým domácnostem.