GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. O Fujitsu CEMEA&I >
  4. Návrh a výroba

Návrh a výroba

Společnost Fujitsu důkladně posuzuje dopad svých produktů na životní prostředí v každé fázi životního cyklu produktu, od návrhu přes výrobu až po recyklaci. Společnost implementovala vlastní přísnou směrnici zvanou „Návrh a vývoj produktů ohleduplných k životnímu prostředí“. Tato směrnice je závazná pro vývoj všech produktů Fujitsu. Tato „ekologická“ směrnice společnosti Fujitsu je zaměřena na omezení množství odpadu, minimalizaci spotřeby energie a eliminaci nebezpečných látek.

V souladu se směrnicemi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) a RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)Open a new window Evropské unie zajišťuje ekologická směrnice kompatibilitu se zásadami ochrany životního prostředí od koncepce produktu až po konec jeho životnosti. Součástí směrnice je velká řada pokynů, od postupného vyřazování nebezpečných látek po zajištění snadné demontáže všech produktů pro účely recyklace. Naše ekologická směrnice je začleněna do všech kupních smluv s dodavateli společnosti Fujitsu.

Uhlíková stopa produktů informačních a komunikačních technologií (ICT):

Klimatická změna je jednou z nejzásadnějších výzev 21. století. Hlavním důvodem klimatické změny jsou emise skleníkových plynů. Pokud chceme minimalizovat riziko globálního oteplování, je nutné omezit produkci těchto plynů. Rychle rostoucí odvětví informačních a komunikačních technologií může pomoci snížit emise skleníkových plynů minimalizací uhlíkové stopy produktů informačních a komunikačních technologií. Uhlíková stopa produktů představuje veškeré emise skleníkových plynů produktu během jeho životního cyklu. Lze ji měřit a vyjádřit pomocí ekvivalentu CO2. Umožňuje analýzu a vizualizaci dopadu produktu na životní prostředí. 

V rámci projektu Product Carbon Footprint podporujeme celosvětové aktivity vedoucí k identifikaci a analýze metodik a iniciativ, které by mohly být v budoucnu užitečné: 

Společnost Fujitsu usiluje o takovou výrobu svých produktů, která umožní udržitelný rozvoj. Společnost například získává většinu surovin, energie a vody během výroby zahrnutím recyklačních cyklů do výrobních linek. Destilací vody použité k mytí pájecích masek a tiskových fólií při výrobě základních desek lze znovu použít 99 procent vody.

Zásady použití chemikálií

Ekologická směrnice společnosti Fujitsu je zárukou minimálního dopadu chemikálií použitých v produktech na životní prostředí. Od roku 1993 je společnost v čele vývoje a výroby počítačů šetrných k životnímu prostředí. Produkty šetrné k životnímu prostředí, jako jsou tencí klienti FUTRO, profesionální počítače ESPRIMO a pracovní stanice CELSIUS, používají plastové zpomalovače hoření bez obsahu halogenů a tištěné plošné spoje bez obsahu halogenů na základních deskách a v napájecích zdrojích.

Design and manufacture