GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Fujitsu Cloud >
  4. Pomoc w wędrówce

Technologia Cloud — wyzwania

Pomoc w wędrówce

Podczas, gdy wielu doświadczonych planistów sektora IT i liderów branży zgadza się, że korzyści płynące modelu Cloud stanowią kuszącą perspektywę i są coraz prostsze w realizacji, nie mają jednak złudzeń co do wyzwań, jakie czekają po drodze.

Ci wizjonerzy są zaniepokojeni problemami bezpieczeństwa, zarządzania danymi, niezawodności, wydajności, utraty kontroli, oporów społecznych, migracji czy integracji. Problem stanowi również wybór zaufanego partnera, dysponującego właściwą technologią, doświadczeniem i pozycją rynkową.

Klienci często poruszają się pomiędzy odrębnymi opcjami, np. jeśli chodzi o chmurę prywatną, publiczną czy rozwiązania hybrydowe. W wielu przypadkach trzeba określić etapy, które zostaną podjęte w ramach stopniowego przechodzenia na technologię Cloud i modernizacji środowiska IT.

Oznacza to również, że dział IT, jak i cała firma, muszą ze sobą ściśle współpracować, aby nowa technologia nie okazała się hamulcem dla wydajności. Oddziały firmy powinny móc samodzielnie wdrażać usługi w technologii Cloud, podczas gdy dział IT musi się zająć czynnikami ryzyka, problemami integracji i właściwym poziomem świadczenia usługi.

Część z dostawców technologii Cloud bagatelizuje te problemy, ale firma Fujitsu zdaje sobie sprawę, że droga do sukcesu to bezpośrednie mierzenie się z wyzwaniami. Nasze doświadczenie techniczne i biznesowe pozwala nam eliminować ryzyko podczas wdrażania technologii Cloud u naszych klientów. Mamy świadomość, że tempo i kierunek zmian będą inne, w zależności od sektora, branży, spółki, rynku czy struktury wewnętrznej firmy, a także nacisków konkurencji czy priorytetów planowania strategicznego.