Our story

Wykorzystujemy technologię, by czynić życie lepszym.

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie technologii i rozwiązań biznesowych zmieniających organizacje i otaczający nas świat.
W oparciu o długą tradycję wprowadzania innowacji i zdobywania wiedzy fachowej nieustannie zwiększamy nasz wkład w rozwój społeczeństwa i naszych klientów.

Our Purpose

Naszym celem jest uczynienie świata bardziej zrównoważonym poprzez budowanie atmosfery zaufania w społeczeństwie, za pomocą innowacji.

Określiliśmy na nowo rolę, jaką powinno odgrywać Fujitsu w tym zmieniającym się świecie.
Nasz cel napędza każde działanie wszystkich pracowników Fujitsu.

What We Do

Tworzymy nowe możliwości, łącząc ludzi, technologie i pomysły, budując w ten sposób bardziej zrównoważony świat, w którym każdy może realizować swoje marzenia.

Dzięki połączeniu naszych zdolności integracyjnych i najnowocześniejszych technologii, napędzamy Twój sukces, podążając ku bardziej zrównoważonemu światu. To proces „Fujitsu Uvance”.
Ten kierunek biznesowy wprowadzamy do technologii i relacji międzybranżowych.
Fujitsu Uvance to nasze własne narzędzie przekształcania świata w miejsce, w którym ludzie mogą żyć swoim życiem, ciesząc się dobrobytem i spokojem ducha.

 • Sustainable
  Manufacturing

 • Consumer
  Experience

 • Healthy
  Living

 • Trusted
  Society

 • Digital
  Shifts

 • Business
  Applications

 • Hybrid IT

Key technologies

Technology is at the heart of sustainable transformation. Fujitsu Uvance’s sustainable transformation solutions are rooted in a discerning choice of five advanced technologies. Each is capable of delivering differentiated business results today – and into the future. By focusing on these technologies, we ensure consistency across the portfolio and provide the breadth necessary to succeed with diverse business challenges across industry verticals.

 • Computing

 • Network

 • AI

 • Data & Security

 • Converging
  Technologies